Under denne vignetten presenterer www.akp.no aktuelle ytringer fra medlemmer og venner av partiet. Tekstene står ikke nødvendigvis for partiets offisielle syn. Du kan få en e-post hver gang det dukker opp noe nytt på AKP-veven.

Tekster sortert på forfatter og emne.

Aktuelle tekster:


Denne spalten het tidligere "Dagens mening".

Meninger i 2003:

Til AKP si hjemmeside

Til AKP si hjemmeside