29. august 2003

Erik Ness
er ordførerkandidaten til Larvik RV - og med i AKP

Eksempler fra valgkampen:
Åpent brev til rådmann Einar Gaustad:
Utsett informasjonsmøtet!

Rådmann Einar Gaustad i Larvik innkaller alle kommunens ansatte til informasjonsmøter om kommunens økonomi onsdag den 10., torsdag den 11. og fredag den 12. september. Tre dager etter, mandag den 15. september, er det valg. RV oppfordrer rådmannen til å utsette møtene en uke, til etter valget.

Valget er en demokratisk prosess der ulike politiske syn skal brynes, det skal stemmes og politikere blir folkevalgte. Rådmann og administrasjon skal være et redskap for politikerne til å gjennomføre det politikerne har bestemt. Når rådmannen nå velger å innkalle til informasjonsmøter - han kaller dem "samlinger" - i Munken, blander han seg inn i prosessen og blir en politisk aktør. Rådmannen bør på eget initiativ utsette møtene. Hvis ikke, bør ordføreren gi rådmannen beskjed.

I innkallinga til informasjonsmøtene skriver Einar Gaustad: "Formålet med samlingene er å gi et oppspill eller bakteppe for de budsjettdrøftingene som skal skje i den enkelte enhet utover høsten og frem til slutten av oktober måned. Under samlingene vil vi gjennomgå de viktigste forutsetningene knyttet til budsjettet for 2004-2007, noen av de sentrale begrepene knyttet til budsjett og regnskap i kommunen og noen sentrale utfordringer ved budsjettering i en stagnasjonsøkonomi som vår."

Einar Gaustad illustrerer i brevet selv at det er politikk det dreier seg om. Kommuneøkonomi vil alltid være politikk. Forskjellen fra tidligere informasjonsmøter er at de da har vært foranlediget av politiske vedtak som rådmannen skal motivere for å iverksette. Informasjonsmøtene om 20%-nedskjæringene i vinter er et godt eksempel der rådmannen informerer om hvordan den politiske nedskjæringen skal gjennomføres.

Situasjonen nå er at det er politikerne og velgerne som diskuterer for å klargjøre politiske standpunkter til kostnadskrevende tiltak som helse, skole, kultur og ferjeplassering. Sjølsagt får valget 15. september konsekvenser for om skole og helse blir prioritert, om det blir kulturhus for eksempel finansiert med en steinavgift og om ferja blir flyttet til Revet. Allerede de to siste sakene står på sakslista til det første kommunestyremøtet 7. oktober.

Maktutredningsutvalget har akkurat lagt fram utredningene sine som konkluderer at de lokale politikerne har mye mindre makt enn for få år siden. Det henger sammen med EØS-avtalen, Gats-avtalen (tjenesteavtalen til WTO) og et storting som underbudsjetterer kommunene.

Det gjør ikke situasjonen i Larvik bedre ved at de lokale politikerne har vedtatt en organisasjonsform, populært kalt rådmannsvelde, der rådmannen er tildelt retten til å ta avgjørelser som man for få år siden ikke ville trodd var mulig.

Vi synes det er overmodig og "politisk umusikalsk" å innkalle til informasjonsmøter om kommuneøkonomien helt på tampen i valgkampen, og ber ham utsette møtene til etter valget.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside