25. januar 2003

Sigrid Angen
er med i landsstyret i Kvinnefronten

Vold mot kvinner
- eller "vold i nære relasjoner"?"Familietragedie", "familievold" og "æresdrap" er noen av flere måter å omskrive og tildekke en grusom virkelighet på. Betegnelsene brukes om det som i realiteten burde blitt kalt for "konedrap". "Drap i nære relasjoner" er en ny omskriving, sist brukt av justisminister Odd Einar Dørum på NRK1 torsdag 23. januar. Han ble utfordret på hva politi og justismyndigheter ville gjøre for å bedre rettssikkerheten for norske kvinner. Det mest konkrete han kunne si om fenomenet konedrap, var "drap i nære relasjoner".

Hvem er det som dreper og hvem er det som drepes? Nesten 40 personer er drept på 5 år, i følge tall fra Krisesentersekretariatet. Ikke 40 menn drept av kvinner, men 40 kvinner drept av sine ektemenn eller eks-samboere. Denne realiteten blir tydeligvis for kraftig kost å uttrykke i en mer direkte språkdrakt. Men det er altså i realiteten konedrap vi snakker om. Drap som begås av menn som føler seg sviktet, og som ikke takler for eksempel en skilsmisse. Det handler grunnleggende sett om blant annet kjønnsroller. At enkelte menn føler at de eier sin familie. Uansett konkret årsak ­ det burde ikke være vanskelig å se at her er det snakk om over- og underordningsforhold ­ det handler på et strukturelt plan om at det ene kjønn har makt over det andre. Men det blir antakelig for sterkt ­ for da kan vi plutselig begynne å snakke om at også norske menn dreper på grunn av ett eller annet misforstått og tragisk æresbegrep. Det blir plutselig ikke bare "disse muslimene" som dreper på grunn av ære lengre.

Dette burde i det minste være tiden for å komme med konkrete tiltak fra myndighetenes side. Men den gang ei. Krisesentrene tynes av manglende statsstøtte i en trang kommuneøkonomi. Alternativ til vold, som er det eneste tilbudet voldelige menn har for behandling per i dag, sliter med økonomien. Myndighetene burde kunnet varsle en landsomfattende utbygging av dette behandlingstilbudet, og en tilstrekkelig økonomi for krisesentrene. De burde kunne "henge bjella på katten" og si at det handler om menns vold mot kvinner. Isteden kommer det vage formuleringer om "vold i nære relasjoner".

Det er trist ­ nærmest patetisk.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside