12. februar 2003

Gudrun Høverstad
er med i AKP

Her er så underligt!

Forleden dag var jeg på et postkontor for å betale ei regning i skranken. "Det blir 45 kroner i gebyr," sa den hyggelige dama. Jeg visste jo at det koster penger å betale penger, akkurat som det koster penger å ta ut sine egne penger, sånn er det bare, som man sier. Men jeg stusset likevel over beløpet.

Det er nemlig ikke så lenge siden jeg utførte samme transaksjon, men da i "post-i-butikk" - ettersom det lokale postkontoret er lagt ned og "erstattet" av framskrittet, post-i-butikk. Og der var gebyret på kroner 16! Nå trur jo jeg at også RIMIREMACOOP tjener penger på sine tjenester, så at Posten skal ha 29 kroner mer for akkurat samme handling er jo underlig.

Dama på postkontoret sa at hun hadde registrert det samme, ettersom hun også benyttet seg av sin lokale post-i-butikk. Hun forklarte forskjellen med at på postkontorene kan man få utført mange flere tjenester enn på "liksom-postkontorene". Javel ja, men nå var det jo ikke derfor jeg var der da, jeg skulle jo bare betale denne regninga.

Akkurat denne dagen hadde de utdeling av kaffe og Twist på postkontoret, og det er jo hyggelig. Men neste gang jeg skal betale ei regning direkte, går jeg likevel til post-i-butikk-RIMI, og det er vel det Posten ønsker med å sette prisene slik? Eller?

For 29 kroner får jeg en hel pose kaffe og mange Twist ...

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside