AKP-arkivet

EU-nytt er gammelt nytt
- fortsatt nei til EU!

av Kenneth Fuglemsmo, Ungdom mot EU-aktivist og kommunist

November 2003


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

MMIs EU-måling for oktober, som er den første etter svenskenes rungende nei til euroen, viser at nei-sida igjen har gått forbi ja-sida. I denne målinga sa 43 % av de spurte nei til norsk medlemskap i EU, 41 % sa ja, mens 16 % veit ikke hva de skal tru. Resultatet forsterker trenden fra forrige måned, da nei-sida tok igjen ja-flertallet for første gang på nesten ett år.

Dette var gledelige nyheter for oss EU-motstandere. Men hvorfor skal vi fortsatt si nei til EU? Er det ikke sånn når ti land fra den tidligere østblokka blir innlemma i EU til neste år, så forandrer EU seg grunnleggende? Må vi slutte å si at EU er en rikmannsklubb?

Noen sier det. Jeg var på et åpent møte i regi EU-vennlige studenter i Trondheim, hvor en forsker snakka mye om hvor forandra EU-kampen nå er blitt. Gode nei-argument var ikke gode nei-argument lenger, og det samme med ja-argumenta (om de noensinne har vært gode er et anna spørsmål ...). Langt inn på venstresida brer denne skepsisen seg. Noen er usikre. Noen er med i "Radikalt Ja til EU" ...

Det finnes ikke noe radikalt med å si ja til EU. Det finnes ikke noe å være usikker på. Den nye østutvidelsen er slett ikke noe "solidaritetsprosjekt" slik ja-folka hevder. Den nye grunnloven til EU er slett ikke noen styrking av demokratiet.

"Østutvidelsen" er ei utvidelse av EU til å gjelde 25 land, mot 15 som i dag. Dette er ei enorm utvidelse av den europeiske overklassens tumleplass. Nå har de millioner av nye arbeidsfolk som de kan fritt kan bruke. Og for ei arbeidskraft! Langt billigere og enklere å håndtere enn den de har fra før. Denne arbeidskrafta skal flyte fritt i hele EU- og EØS-området. Dette vil ikke føre til noen kraftig økt levestandard i øst. Det vil derimot føre til at arbeiderne i de andre landa får dårligere vilkår, for å være "konkurransedyktig" som det heter. Konkurransedyktig er langt fra et passende ord på det østeuropeiske landbruket, som raskt vil bli slått konkurs i konkurransen med tysk industrilandbruk. Resultatet: enda flere millioner av arbeidsløse, som EU-kapitalen fritt kan bruke til å presse ned lønningene.

Den nye grunnloven som EU lager, er enda et skritt mot et Europas forente stater. Mer makt overlates til pampene i Brüssel. EU får felles utenrikspolitikk og man jobber aktivt med å bygge opp en EU-hær. Ikke til forsvar av EU, men til forsvar av EUs interesser i utlandet. Ja-folka kan vræle til de blir blå i fjeset om at dette er en forbedring av EU. Og de kan sjølsagt hevde hardnakka at dette ikke er en ny superstat i emning. Men EU-motstandere bør bare le av dem, for slike folk vil aldri kunne se skogen, samme hvor tett trærne blir planta ...

EU er i dag, som for femti år sida, et prosjekt styrt av europeisk storkapital. Kanskje kan EU ta opp konkurransen med USA, slik enkelte "radikalere" håper, men det blir ikke snille EU mot slemme USA. Få ungdommer husker mye av den kalde krigen, men hvis EUs utvikling fortsetter i samme lei, vil vi snart få føle en ny kald krig på kroppen. En krig som godt kan føres med dollar og euro, i stedet for kuler og krutt. En krig hvor de fattige landa igjen vil sitte igjen som taperne.

Oppgaven til alle antiimperialister og alle som jobber for et sosialistisk og kommunistisk Norge, må være å reise den EU-motstanden som tidligere har rysta den norske overklassen i grunnvollene. Vi må kjempe for å få Norge ut av EØS og sørge for å øke det lille forspranget vi igjen har fått på meningsmålingene. Vi må alliere oss med andre EU-motstandere gjennom Nei til EU og Ungdom mot EU og gjøre disse organisasjonene sterkere og mer aktivistiske. Vi skal få Torbjørn Jagland og de andre ja-nissene til å skjønne at slagordet vårt faktisk er en sann spådom:

Vi taper aldri!

Mer stoff:


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside