26. august 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger
- AKP går ikke til rettssak

16. og 17. juli siterte Bernt Hagtvet i Dagbladet Torben Weinreich som i følge Weekendavisen sa at AKP drev våpentrening og at det var en betingelse for medlemskap i AKP at man måtte være villig til å drepe sin familie og sine venner. Hagtvet tok Weinreichs ord for sannhet, og bygde på dem når han utfordret AKP:

"Kanskje er ikke avstanden fra AKP til Pol Pot så lang likevel? Hva sier norske m-l-ere til dette i dag? Stilt overfor denne ideologien var de norske m-l-erne som rådyr fastfrosset i lyskjeglen fra en bil: fjetret. Kunne ikke Steigan og hans kolleger være ærlig på dette punkt? Si det like ut og beklage det, uten forskjønnende omskrivinger og forsøk på å unnfly det moralske ansvaret?" (Hagtvets utheving)

Siden Hagtvet med dette beskyldte AKP for å drive kriminelle handlinger, bad vi ham dokumentere eller trekke påstanden tilbake. Hvis ikke, var vi villig til å be retten om hjelp. Denne saka er godt kjent via mediene.

I et innlegg i Dagbladet 22. august avkrefter Bernt Hagtvet at han noen gang har ment dette:

"Mye vil åpenbart stå på hva man legger i ordet "våpentrening". Jeg har ikke påstått at det fantes et partivedtak for annen våpentrening enn den man fikk gratis i Forsvaret."

Hagvtet sendte Dagblad-teksten til Jorun Gulbrandsen dagen før den stod på trykk. Vi setter pris på at også denne setningen da var med:

"Det er som sagt også tøv å påstå at jeg går god for påstanden at "man måte være villig til å drepe sine familie og venner" for å bli medlem av partiet, som JG så absurd påstår."

Tilbake til Dagblad-artikkelen:

"AKP-lederen har i flere aviser skrevet at jeg har fremkommet med to påstander: 1. "AKP drev med våpentrening", og 2. "For å bli medlem i AKP må man være villig til å drepe sin familie og sine venner". Jeg blir så oppgitt over at deltakere i en offentlig debatt ikke kan forholde seg mer nøyaktig til en tekst og journalister gjengi mer presist! I Dagsavisen 16.8 trykkes f.eks. en uttalelse om at AKPere måtte være villig til å drepe sin familie for å bli med i partiet, etc. som utlegges som et sitat av meg. Det er naturligvis tøv. Jeg har aldri sagt og ment noe slikt."

AKP tar til etterretning at Bernt Hagtvet herved offentlig, i Dagbladet, avkrefter at han noen gang har ment at AKP drev organisert våpentrening for sine medlemmer eller at det skulle være en betingelse for medlemskap i partiet at en om nødvendig var villig til å begå drap på sine venner og familie. Han går ikke god for disse to påstandene.

Vi visste at han ikke kunne føre sannhetsbevis.

Hagtvet er likevel ikke rakrygget nok til å beklage at han har spredt disse grove og usanne påstandene. Han forsøker videre å røyklegge tilbaketoget med nye beskyldninger som er like feilaktige som de opprinnelige. For så vidt kunne det være grunnlag for å kreve også de nye beskyldningene hans (i Dagbladet 22. august) kjent døde og maktesløse. Men vi ønsker ikke å befatte oss med Hagtvet på dette planet mer. En person som trekker tilbake grovt fornærmende og feilaktige beskyldninger, men i stedet for å beklage dem, framsetter nye påstander som skal dekke over tilbaketoget, fortjener ikke å bli tatt alvorlig. AKP vil derfor ikke, på det grunnlag som nå foreligger, gå videre med denne saken i rettsvesenet.

Bernt Hagtvet påstår i Dagbladet 22. august bl.a. at partiet sto for en ekstrem voldsideologi og at det lå i maoismen at man hadde som politisk linje å henrette politiske motstandere. Dette er tøv, og det vil bli like umulig for Hagtvet å finne belegg for dette som for de beskyldningene han nå trekker tilbake.

Hagtvets enkle logikk er at et parti som kaller seg revolusjonært og maoistisk nødvendigvis må være tilhenger av vold som politisk metode. Det har Hagtvet bestemt seg for på forhånd. Uten å ha undersøkt de faktiske forhold, utleder han fra dette at AKP hadde som linje å forberede sine medlemmer på voldsbruk mot politiske motstandere. 30 års ikkevoldelig praksis influerer ikke på Hagtvets virkelighetsoppfatning.

Det er tankevekkende at en person som besitter en lærestol i statsvitenskap ved et av våre universiteter, har et så useriøst forhold til fakta.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside