AKP-arkivet

Hvilken jobb, Petersen?

av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP Oversikt over e-post-adresser

Innlegg sendt Dagsavisen desember 2003


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Utenriksminister Jan Petersen går i Dagsavisen 4. desember ut mot dem som kritiserer at Norge deltar i okkupasjonen av Irak og avfeier kritikken som "akademisk". For Petersen dreier dette som en praktisk ting: "Det er bare ett alternativ i Irak, og det er å stabilisere situasjonen", og hevder at dette er enda mer aktuelt nå enn for et halvt år siden.

Javel, hvis vi godtar utenriksministerens premiss: Han ser tydeligvis at han er enda lengre fra dette målet nå enn i sommer. Men evner han ikke å se at den medisinen han foreskriver gjør vondt verre? Eller er det andre mål som styrer mannen?

For er det noen som er "akademisk" i denne saken, så er det Petersen og hans regjeringssjef Bondevik, som benekter realitetene og tviholder på at Norge ikke er med på å prøve å befeste en okkupasjon av Irak. Det er å stabilisere et okkupasjonsregime i Irak, som skal sikre bl.a at USA får sine fire militærbaser der framover, som er den oppgava Petersen og Bondevik strever med. Et oppdrag som Bondevik tok på seg på vegne av nasjonen i Washington 16. mai. Dette er noe helt annet enn å stabilisere situasjonen i Irak! Det betyr langvarig krig og mer terroraktivitet globalt, både fra okkupantstyrker og de som har sjølmordsaksjoner som virkemidler.

Dette bakenforliggende motivet skinner tydelig gjennom når Petersen sier "det vil bare anspore de angripende styrkene om det internasjonale samfunnet trakk seg ut av stabiliseringsstyrkene". For han er det de som forsvarer sitt lands uavhengighet som er "de angripende styrkene". "Akademisk" omdefinering av virkeligheten har han tydeligvis godt grep på. For ham dreier det seg bare om banditter og terrorister som motsetter seg at USA skal få kontrollen over landet. For ham dreier det seg ikke om en helt legitim frigjøringskrig, også etter internasjonale konvensjoner som Norge anerkjenner.

Stortinget har nå en sjanse 15. og 16.desember, når de norske utenlandsoppdraga skal debatteres, til å ta til vettet. Før Petersen, Krohn Devold og Bondevik også blir ansvarlig for at norske soldater kommer hjem i kister fra Irak. Avslutt støtta til USAs okkupasjon av Irak ved å hente soldatene hjem når den nåværende kontrakten løper ut i begynnelsen av januar!


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside