29. april 2003

Erik Ness
er RVs ordførerkandidat i Larvik og redaktør av Røde Fane

1. mai mot kjiipe Erna og krigeren Bush

Det er en merkelig politisk situasjon i Larvik, som i resten av landet: Alt FrP til SV klager på at overføringene til kommunene ikke står i forhold til oppgavene som skal løses. På den andre politiske arenaen, Stortinget, gjør de samme partiene - bortsett fra SV - alt de kan for nettopp å sørge for at kommunene blir så blakke som mulig.

Det virker som det er en uoverkommelig mur mellom disse partiene lokalt og stortingspartienes deres. Nesten som om de ikke er medlem av samme parti. Hvem tror på ordfører Øyvind Riise Jenssen som sier han er bekymret for skolenes standard i Larvik, når det er hans egen Kristin Clemet som påstår at det nå er en ny giv for skolen? Det kan i hvert fall ikke være den offentlige grunnskolen hun tenker på, men kanskje snarere at raseringa av enhetsskolen åpner opp for en ny giv for privatskoler.

At kommunalminister Erna Solberg også er fra ordførerens parti, styrker ikke troverdigheten hans når det gjelder et helsevesen i Larvik som nå skjærer ned og skjærer ned. Det gjelder sykehjem, hjemmebaserte tjenester og hjelp til funksjonshemmede. 18 % nedskjæringer - rund baut - er mye selv om det "bare" er midlertidig ansatte og vikarer som har mista jobbene sine.

Steinar Nyland (DNA) skriver i Østlands-Posten sist torsdag: "Den kommuneøkonomien som statsråd Erna Solberg fører, er en enkel medisin for å ta livet av et viktig demokratisk ledd i samfunnet." Han tenker da på kommunene.

Hensikten med svekket kommuneøkonomi er klar, og formelen er slik: Rasering av offentlig sektor = elendige tilbud = krav om privatisering. Raseringa av helse, skole, kultur og teknisk standard i kommunen fører til at de med penger løser problemene ved å betale for seg. Private barnehager dukker opp når pengesterke ikke får ungene sine i offentlige barnehager. Private skoler startes når middelstanden er misfornøyd med det pedagogiske tilbudet i skolen. Igjen sitter folk flest med sykehjem som råtner på rot, og funksjonshemmede hvis tilbud ikke strekker lenger enn enkel bespisning og hjelp til personlig hygiene.

Så Steinar Nylands poeng er helt riktig. Det som skurrer, er dessverre at det er hans eget parti, Arbeiderpartiet, som startet med å innføre egenandeler på helsetjenester, som gjennomførte Tønne-reformen som fjernet den politiske kontrollen med sykehusene og som er den største åpninga for privatisering i norsk helsehistorie. Og, vi har ikke så dårlig hukommelse eller hørsel at vi ikke husker/hører ansvarlighetens apostel, Jens Stoltenberg, sitt mantra om å dempe forbruket i kommunene og ikke bruke av oljepengene.

Men nå har Erna Solberg makta, og det er flott om arbeiderpartifolk lokalt kan slutte opp om førstemai-parola: Larvik kommune på knærna - Send regninga til Erna! Folk over det ganske land lurer sjølsagt på hva Norge skal med alle oljepengene når de ikke engang kan sørge for at kommunene kan få ressurser til å investere i sykehjem, vedlikehold og opprustning av skolene. Akkurat som folk i Larvik lurer på hva e-verkspengene skal brukes til hvis de ikke kan brukes til å ruste opp indre havn når ferja er flyttet eller bygge kulturhus for folk flest.

Ett svar er at kronene går til George Bush og krigen mot Irak. I stedet for å satse på velferd i norske kommuner, havner store deler av oljepengene som amerikanske aksjer og obligasjoner. Det er med på å finansiere USAs kriger og å styrke USA som okkupantmakt i Irak. USA har kolossale underskudd i utenrikshandelen. De snylter på resten av verden, ved å kjøpe store mengder varer uten å kunne betale for dem. I stedet bruker USA kapital fra andre land som betaling. Blant annet norske oljemilliarder.

1. mai er arbeiderklassens internasjonale kampdag. I en situasjon der verdens eneste supermakt med militære midler slåss om hegemoni, er det grunn til å minnes vår egen historie i solidaritet med Irak, og delta arrangementet bak en av parolene mot okkupasjonen. En av dem har to linjer og lyder:

Norge: 1940-1945
Irak: 2003 …

Folk flest sier nei til finansiering av krig, og ja til finansiering av offentlig velferd! Heldigvis.

God 1. mai!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside