15. april 2003

Lars Akerhaug
er Palestina-aktivist og med i AKP

I skyggen av Irak - ikke glem Palestina!

De to siste månedene, samtidig med krigen mot Irak, har Israel skutt og drept to internasjonale fredsaktivister, Rachel Corrie (16. mars) og Tom Hurndall (12. april). De var modige mennesker som deltok i aksjonene til International Solidarity Movement, som gjennom sitt nærvær forsøker å beskytte palestinerne fra husødeleggelser, snikskyttere og andre folkerettsstridige overgrep. Nå er de internasjonale fredsaktivistene selv blitt mål for den israelske armeen.

Det er med sjokk vi som arbeider for palestinernes sak her i Norge tar i mot disse meldingene. Palestinakomiteen i Norge har gjennom over tjue år hatt både helsearbeidere og ungdom i Libanon og Palestina. Ingen har noensinne blitt drept, ikke engang da Sharon sendte falangistene inn i Sabra og Shatilla. Hvorfor skjer dette nå? Det kan se ut som om angrepene på internasjonale observatører trappes opp nå som verden ser mot Irak.

To av partiene som sitter i den israelske regjeringen, den mest høyreekstreme noenisnne, taler åpent for "overflytting" av alle palestinerne i Israel og på vestbredden og Gaza. Etnisk rensing er et bedre ord for å beskrive standpunktet. Mange palestinere, blant annet Hanan Ashrawi, som var sentral i framforhandlingene av Oslo-avtalen, har advart mot hva Israel kan komme til å gjøre når verden ser mot Irak.

Undertegnede ble selv deportert ved ankomst til Israel i fjor sommer. Allerede da sa vi at dette handlet om at Israel forsøker å fjerne øyenvitner fra de palestinske områdene. Aldri har behovet for internasjonale observatører, FN-styrker, på vestbredden og Gaza vært større! Norske myndigheter må nå presse på, og tørre å ta et aktivt standpunkt for fred mellom israelere og palestinere!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside