30. juni 2003

Sigrid Angen
er leder i Kvinnefronten

En kvinnefiendtlig politikk

Helse Øst RHF har bestemt seg for å legge ned fødeavdelingen på Aker sykehus, og flytte ansvaret over til blant annet Ullevål sykehus. Dette betyr blant annet nedleggelse av ABC-klinikken på Aker. ABC-klinikken tilbyr en unik oppfølging av de fødende ved at de får oppfølging av det samme personellet gjennom både svangerskap og fødsel, og de tilbyr i tillegg alternative metoder for smertelindring. ABC-klinikken er per i dag den eneste klinikken på Østlandet med et slikt tilbud. ABC-klinikken har høstet mange godord fra de fødende, og har et unikt faglig miljø. Dette miljøet rives nå opp med rota, og resultatet av nedleggelsen av fødeavdelingen på Aker blir en sentralisering av fødselstilbudet i Oslo. Det er et paradoks at Helse Øst legger ned et tilbud som alle er så godt fornøyde med. Dette viser hva som skjer når sykehusene har blitt helseforetak: avgjørelser fattes i styrerommene, etter bedriftsøkonomiske hensyn, og ofte mot befolkningens vilje.

Det er også et paradoks at Kristelig Folkeparti ved helseministeren, som ønsker at kvinner føder flere barn, står ansvarlig for en svekkelse av tilbudet til fødende kvinner. Ikke bare legges fødeavdelingen på Aker ned, men fødeavdelinger flere steder i landet gjøres om til fødestuer. Dette gjør at kvinner må reise mye lengre for å kunne føde hvis det oppstår komplikasjoner, eller det er mistanke om komplikasjoner. Kristelig Folkeparti og helseministeren er gjennom dette ansvarlig for en kvinnefiendtlig politikk.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside