18. mars 2003

Frode Bygdnes
er fylkestingsrepresentant for Troms RV og med i AKP

Olja endrer sikkerhetspolitikken

Det er enorme mengder olje i Barentshavet. De siste beregningene sier at 50 % av verdens oljeressurser ligger i Golfen og 25 % i Barentshavet. Våre oljeressurser utgjør da like mye som en finner i resten av verden. De viktigste oljereservene ved en krig i Midtøsten, ligger dermed her nord. USA har derfor kastet sine øyne på nordområdene. I fylkestingets temasamling i Troms fikk vi høre at USA og Russland allerede har snakket om oljeleveranser. 15 til 20 % av USA sin import ønsker de å hente fra Nordvest-Russland. USA ønsker å sikre seg oljeressursene fra et tilsynelatende stabilt område som et alternativ til det urolige Midtøsten. Disse fremtidsutsiktene vil medføre 2 til 3 supertankere seilende forbi vår kyst hver dag. Om vi tar kontroll over denne seilingskorridoren, vil vi fort pådra oss en "Suez-konflikt".

En del av oljeressursene er også i vår del av Barentshavet. Det blitt da storpolitikk hva slags styre vi skal ha her i landet. Derfor er det viktig for Bush at det er et USA-lojalt regime her i landet. Den amerikanske ambassadørens utbrudd nylig gjaldt kanskje ikke bare Norges opptreden i FN angående Irak-konflikten. Truslene om økonomiske og forsvarspolitiske konsekvenser kan være for den pågående posisjoneringa om olje i nord. Vi er blitt mer enn et land som bare skal mekle mellom andre. Vår sikkerhetspolitikk ligger ikke i Afghanistan eller Irak, den ligger i våre nordlige områder.

Et av de største oljefeltene er nettopp i gråsona mellom Russland og Norge, øst for sektorlinja og vest for midtlinja. Det er gjort avtale om at det ikke skal bores i dette området før det foreligger klare avtaler mellom våre land. Det er ingen ting som tyder på at motsetningene mellom våre land skal skjerpe seg. Derimot er det all grunn til å tro at norske og russiske selskaper vil utnytte denne uavklarte situasjonen. Vi har allerede norsk-russiske fiskeriselskap som jobber i en politisk gråsone mellom våre to land. Russiske selskaper vil trenge den teknologien som er i de norske oljeselskapene. Norske oljeselskaper har nylig vist at de mangler nasjonalt ansvar. Interessene til Statoil og Hydro er nettopp at ingen land skal legge for strenge føringer for deres virksomhet. Vår regjering som ikke en gang vil forsvare konsesjonslovene, inviterer dermed til fremstøt nå. I denne situasjonen er gigantfeltet i gråsona spesielt interessant for selskapenes ekspansjon østover. Det gir Statoil og Hydro en fordel fordi de har undervannsteknologien i arktiske strøk, en teknologi som de russiske selskapene trenger for realisering av de store oljefeltene ute i havet.

En nasjonal bevissthet i det norske folk vil bremse oljeselskapenes fremstøt. Kystfolket vil selvfølgelig sette begrensninger av miljøhensyn, av ressurshensyn og forsvare lokal råderett over ressursene. En slik bevissthet er en trussel også mot USA og Russland sine interesser. Ingen av disse landene har interesse av ei regjering som fronter kystfolket sine interesser. Et reelt demokrati der kystfolket fikk legge premissene, ville ikke bli akseptert.

La oss leke med tanken; skulle RV få demokratisk flertall i Norge, så vil det medføre at Bush ville definere oss til ondskapens akse og om nødvendig bombe også Norge. Heller ikke et SV-regime vil kunne være trygg for amerikansk okkupasjon, hvis ikke de viser seg enda mer holdningsløse i posisjon enn hva de er i dag. Krigen i Irak angår dermed oss direkte. Vi må ikke bare stille oss som "meklere", vi må på prinsipielt grunnlag forsvare små nasjoners suverenitet mot at ei imperialistmakt skal diktere regimene rundt om i verden. Vi må også være aktiv med på å hindre at supermakta USA skal omforme FN til sitt organ. At USA er den sterke, er det ikke tvil om. Men det tjener ikke norsk sikkerhetspolitikk at vi skal være ettergivende for Bush sitt press i FN. Vi kan fort få behov for støtte både mot USA og Russland. Vi må våge å si i mot imperialistmaktene.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside