2. mars 2003

Steinar Henden
er GATS-ansvarlig i Larvik Attac og med i AKP

Gats - vår tids Shanghai?

Vi som har levd en liten stund kan ennå huske de gamle sjømannshistoriene om sjøfolk som ble skjenket fulle i fremmed havn for å våkne opp på et fremmed skip til tvangsarbeid uten mulighet for å komme fri. Dette skulle være særlig utbredt i havnebyen Shanghais kneiper - derav uttrykket å bli shanghaiet. Prosessen som finner sted i disse dager om innføring av Gats-avtalen på flere viktige sektorer av velferdsstaten, som helse, utdanning og samferdsel, minner i mye om god, gammeldags shanghaiing av de folkevalgte myndigheter. Den eneste forskjellen er at de blir snytt for moroa med en skikkelig rangel først! I stedet blir de systematisk holdt uvitende om hva det hele går ut på, med andre ord, de må gå inn i det med bind for øynene!

Et sitat fra Renato Ruggiero, tidligere generaldirektør for Verdens handelsorganisasjon (WTO), illustrerer dette godt: "Gats griper inn på områder som aldri før er oppfatta som handelspolitikk. Jeg vil tro at verken regjeringer eller næringsliv ennå har forstått den fulle rekkevidden." (Sagt i tale 2. juni 1998.)

Det er stor fare for at det ennå ikke har sunket inn, jfr. en spørrerunde Klassekampen foretok blant medlemmer av stortingets utenriks-, utdannings- og kommunalkomiteer 21. desember 2002. Den avslørte at ingen av de spurte en gang visste hva Gats står for! Kun betrodde personer i Utenriksdepartementet vet hva Norge har tenkt å forplikte seg til gjennom avtalen! På toppen av det ville de opprinnelig ikke ut med hvilke land og på hvilke sektorer Norge er blitt forespurt. Det har de etter hvert blitt tvunget til, etter press fra Attac og andre organisasjoner, men først etter å ha trenert med alle mulige og umulige påskudd som alle er tilbakevist som uten hjemmel i noe juridisk holdbart regelverk.

Et annet aspekt, og kanskje det aller mest skremmende, ved Gats-forpliktelsene er at de er irreversible, det vil si at hvis en borgerlig regjering hiver seg på og forplikter på alle måter, er det ikke lov for en litt mer humant innstilt regjering som kommer til makten siden, å gå tilbake på disse forpliktelsene! Man kan jo spørre seg hva vi skal med politikere når et sånt regime skal innskrenke mulighetene til styring på denne måten.

Det forutsettes at den som leser disse linjer er litt mer enn alminnelig opplyst om hva Gats er for noe, og det er kanskje noe optimistisk når ikke en gang våre topptillitsvalgte, stortingspolitikerne, vet hva det dreier seg om. Derfor, en liten begrepsforklaring:

Gats står for General Agreement on Trade in Services (generalavtalen om handel med tjenester). En vittig tunge har sagt at det dreier som handel med alt som ikke gjør vondt hvis du mister det på tærne! Og det er jo ganske dekkende, synes jeg. En forpliktelse inngått som en del av Gats-avtalen innebærer at alle bedrifter fra WTO-land kan komme til Norge og konkurrere på like fot med norske bedrifter og offentlige etater, så sant det ikke er tatt forbehold om i avtalen.

Jeg håper at myndighetene og politikerne våkner opp og ser hvor dette bærer hen før det er for sent!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside