4. september 2003

Frode Bygdnes
er førstekandidat for Troms RV - og med i AKP

Delta i valget

Lav valgdeltagelse og manglende tillit til politikere ser ut til å bli en trussel for vårt politiske system. Politikerforrakt og manglende engasjement fra vanlige folk i lokalpolitikken, er med på å skape avstand mellom de politiske partiene og folket. Alt dette truer vårt demokrati. Men er det partiene, politikerne eller andre som har skylda?

Joda. Når lokalpartiene ikke kan innrømme at den sentralt styrte politikken går ut på å bygge ned velferdstilbudene, fordele armod og elendighet i kommunene, så kan ikke velgerne ha tillit. Det er en politisk linje at velferdssamfunnet skal bygges ned for at mer og mer av fellesskapets ressurser skal tilfalle private. Det er en styrt politikk at kollektive løsninger skal privatiseres, for markedskreftene skal gjøre profitt på våre behov. Vi mangler politikere som tar denne konfrontasjonen. Partiene fra SV til FrP griper til lettvinte løsninger på vegne av folk. Bare RV sier at folk sjøl må slåss. Det dreier seg om klassekamp. Politikerne kan ikke ordne opp uten at vi får et systemskifte bort fra markedsliberalismen til fellesskapsløsninger. Inntil videre må folk organisere sin egen kamp, og denne kampen lover RV å støtte.

Vi må politisere, ikke avpolitisere den offentlige forvaltninga. Og for å få det til må vi aktivisere folk. Velgerne må gå til stemmeurnene, velgerne må delta i lokalpartienes aktiviteter og velgerne må gå inn på den politiske arena både som representanter, aktivister og delta i demonstrasjoner. RV er for at folk skal aktiviseres, ikke passiviseres. Vi vil sloss mot avmakt og passivitet. Og vi vil bruke vår posisjon til å støtte folks egen kamp.

Men også mediene har ansvar for den resignasjonen en finner hos folk. Mediene er med på å forflate politikken med sirkus, skandale og sex-oppslag. Spesielt tv og radio prøver å gjøre politikk til underholdning. Det er også å avpolitisere valgkampen. Det er å parkere politiske resonnement. Velgerne får inntrykk av at det er overflatiske problemstillinger en skal velge mellom. Hvem som gjør seg best i korte dueller, hvem som er mest rappkjeftet og hvem som smiler best. Men velgerne skal stemme inn folk som skal stå for noe, gi dem fullmakt til å forvalte de offentlige budsjett i nye fire år.

Dersom en trekker den konklusjonen at en ikke kan stole på politikerne, så nytter det ikke å la være å stemme. For det er bare av de avgitte stemmene makta for den neste periode skal fordeles. Og uten å delta i valget, så har en heller ikke rett til å klage. Mangler en tillit til dagens politikere, så stem inn konsekvente kritikere, stem inn opprørere. Systemkritikere vil være de viktigste støttespillerne til folks egen kamp. Med folk mot makta, stem RV.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside