24. juni 2003

Turid Kjernlie
er kvinnepolitisk leder i AKP

Om tvangsekteskap

Hege Storhaug har med boka si Feminin innvandring - utfordringer i et fleretnisk samfunn enda en gang blåst liv i debatten om tvangsgifte. At ingen skal måtte gifte seg mot sitt ønske eller å bli i et ekteskap du ikke vil være i, er ikke vanskelig å enes om, uansett om den det gjelder er 18 år eller 50 år, eller om foreldrene dine kommer fra Pakistan, Sverige eller Norge.

Den viktigste årsaken til at tvangsekteskap forekommer i vår del av verden, er den strenge innvandringspolitikken og Norges deltakelse i Schengenavtalen. Norge har stengt grensene for all arbeidsinnvandring fra tredjeverdenland. Å komme fra fattige kår i et annet land med håp om at du skal kunne komme til Norge for å skape deg et bedre liv her, er like vanskelig som for en kamel å komme gjennom et nåløye.

Den eneste måten norske myndigheter gir til å komme gjennom nåløyet er ved familiegjenforening.

Forslag fra regjeringen og de fleste debattantene har i stor grad handlet om tiltak som å innføre forsørgerplikt for den som bor i Norge, høyne alderen for å kunne gifte seg med en fra et annet land - alle tiltak som også rammer de som ikke gifter seg under tvang, men som velger sjøl. De eneste disse reglene ikke skal gjelde for, er norske, hvite ungdommer som gifter seg med andre norske, hvite ungdommer. Mitt forslag er å gjøre det lettere å innvandre til Norge, uten å ha en vielsesattest i lomma. Det ville fjerne det materielle grunnlaget for tvangsekteskapene.

Tvang til ekteskap er reelle problemer for både unge jenter og gutter med foreldre med innvandrerbakgrunn. Jeg tror koblinga til islam eller fremmed kultur gjør oss blinde for at dette oftest handler om at det i familier blir en løsning å gifte bort ei datter eller en sønn til en slektning fra hjemlandet, som på den måten får den muligheten de sjøl har fått.

Norske myndigheter og politikere er samstemte i sin fordømmelse av tvangsekteskap, men er samtidig ansvarlige for en innvandringspolitikk som etter min mening fremmer det samme.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside