24. juli 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder av AKP

Hagtvet beskylder AKP for kriminalitet

17. juli har professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet, et innlegg i Dagbladet. AKP synes det er fint at vi inviteres til å legge fram vårt syn for Dagbladets lesere. Men før vi går inn i en diskusjon om partiets politikk på 1970- og 80-tallet, ønsker vi å rense lufta for noen beskyldninger som bare kan forgifte debattmiljøet. Hagtvet kom med 2 drøye påstander i sin kronikk:

  • 1. AKP drev våpentrening.
  • 2. For å bli medlem måtte man innse at man kunne komme til å måtte slå i hjel sine foreldre eller venner.

Hagtvets kilde er dansken Torben Weinreich som i januar fortalte bl.a. dette til Weekendavisen: "Nordmændene praktiserede våbentræning, og i partiets skolning kunne man komme langt ud i diskussioner, jeg ikke husker fra Danmark, blandt annet om nødvendigheden af at dræbe andre mennesker. Man forudså en tilspisset, revolutionær situasjon (...). For at blive medlem skulle man derfor indse at man kunne komme til at slå ihjæl, og at det kunne ramme mennesker, som stod en nær, for eksempel ens venner eller foreldre."

Hagtvet tar dette som sant, og bruker danskens utsagn til å mer enn antyde AKPs likhet med Pol Pot. Han ber Pål Steigan, tidligere AKP-leder, og dagens AKP-medlemmer, om "å være ærlige på dette punktet, si det like ut og beklage det".

Påstandene er usanne.

Følger ikke Hagtvet med? I 1996 la Lundkommisjonen fram sin rapport om overvåkingspolitiet i Norge, POT, nå PST. POT tok raust i når de forfulgte sine mistenkte, og AKPs medlemmer var mest overvåket av alle fra tidlig på 1970-tallet. Kommisjonens konklusjon er at POTs materiale ikke dokumenterer et eneste tilfelle av våpenøvelse eller ulovlig våpenbesittelse i AKP.

Politiets telefonavlytting, brevåpning, invadering av privatliv, romavlytting og skygging av mange tusen AKPere i 10, 20 og 30 år har ikke ført til en eneste anklage, tiltale, sak, oppstyr, bot - ikke noe som helst. Ingen våpentrening, ingen ønsker eller trusler om dreping, bare alminnelig politisk arbeid, møter, løpesedler, salg av aviser, demonstrasjoner. Det er derfor noen av oss får erstatning. Sjøl om Hagtvet er imot at urettmessig overvåkede får erstatning av staten (Fædrelandsvennen 11. juli 2002), kunne han velge å feste mer lit til politiets grundige og mangeårige arbeid enn til dansken.

Hagtvet har enten ikke fått med seg Lundkommisjonens rapport, eller han blåser i den fordi den ikke passer hans eget felttog.

Vi er nå en del mennesker som har fått navn og bilde i Dagbladet sammen med en oppfordring om å "innrømme" at vi var villige til å drepe familie og venner. Jeg synes dette er dypt krenkende og belastende. Hagtvets påstander er trykt i 180.000 eksemplarer, de finnes på nettet, vil dukke opp når noen søker på AKP og skal i følge Dagbladet komme i ei bok på Cappelen. Hagtvet har beveget seg fra et alminnelig debattnivå og over ei grense. Han oppfordres herved til å beklage at han har brakt videre de to påstandene om AKPs kriminalitet som sanne. Hvis ikke kan han bli nødt til å forsøke å føre sannhetsbevis for dem i en rettssal.

(Trykt i Dagbladet 24. juli 2003. Følg debatten her.)

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside