AKP-arkivet

Nei til overrumpling
av nybakte foreldre!

av Turid Kjernlie, kvinnepolitisk leder i AKP Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen stod i Klassekampen 24. oktober 2003


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) og kvinnepolitisk sekretær i Arbeiderpartiet Karin Yrvin vil i forbindelse med Stortingets behandling av familiemeldinga fremme forslag om at nybakte foreldre skal kunne lage en juridisk bindende avtale om hvilken samværsordning som skal gjelde hvis forholdet tar slutt. Det vil være "naturlig å velge delt omsorg for felles barn", sier Holmås til Dagsavisen 1. oktober. Yrvin og Holmås får naturligvis varm støtte fra "Foreningen 2 foreldre".

Det er viktig å være klar over at "delt omsorg" ikke handler om hvordan foreldre skal kunne få bedre mulighet til å dele på omsorg og arbeid for barnet. Det handler om at domstolene skal ha rett til å dømme et barn til å ha to bosteder, uavhengig av hva foreldrene ønsker, og at en fraskilt kvinne eller mann kan nekte den tidligere ektefellen å flytte dit han eller hun ønsker. Dette er dramatisk, ikke bare for foreldrene, men ikke minst for barnet. Å inngå en juridisk bindende avtale om slike forhold i fødselsøyeblikket, er å frata både kvinne og mann mulighet til å vurdere situasjonen konkret og ut fra de aktuelle kjennsgjerningene.

For kvinner som opplever at mannen er voldelig, i beste fall bare mot seg sjøl, i verste fall også mot barnet, og av den grunn ønsker å komme seg ut, kan en slik tidligere inngått bindende avtale være en grunn til at de velger å bli. Heller velge å bli enn å velge at barnet blir hos en voldelig far. Alle som har vært gjennom et samlivsbrudd eller har kjent noen som har vært gjennom det, vet at det trenger ikke være konflikt rundt barnefordeling for at det skal bli høyt konfliktnivå. En avtale gjort for fem eller ti år siden vil ikke nødvendigvis dempe konfliktnivået! Vi vet at mye kan skje i folks liv. Og det vil være mange grunner til et samlivsbrudd, grunner en ikke nødvendigvis har noen anelse om den dagen en skriver under på en slik avtale.

I praksis er forslaget fra SV-AP en snikinnføring av tvungen delt omsorg. Hvilke foreldre som nettopp har fått et barn vil skrive under på annet enn at delt omsorg er det de vil? Ved fødselen vil vel et samlivsbrudd være det siste de fleste ville tenke på. Jeg ser ikke for meg at en far eller mor, to dager etter fødselen, sier "Nei, jeg vil foretrekke å ha samværsrett annenhver helg og en dag i uka". Eller "Jeg vil ha den daglige omsorgen". Hvem ønsker å starte den felles foreldreoppgaven med å uttrykke mistillit eller bringe inn et konfliktområde der det ikke er noen konflikt. Derfor vil forslaget fra SV og AP fungere som en snikinnføring av "delt omsorg" med overrumpling som metode.

Jeg regner med at SV- og AP-forslaget er ment som et tiltak i likestillingens tegn. De har en tendens til å måle likestilling i vektskåler, uansett hvordan virkeligheten ser ut.

Å legge til rette for at flest mulig kan og vil velge delt daglig omsorg er bra. Folk rår ikke over alt, som økonomi, som arbeidssted, som bolig i skolekretsen, men nokså mange forsøker. I dag blir en økonomisk straffa ved å velge delt omsorg. Et riktig skritt på veien vil være å gi skatteklasse 1 til begge og dobbel barnetrygd til foreldrene med delt daglig omsorg. Men la foreldrene avtale slikt når de har erfart hvordan de har vært som foreldre og hvordan de har samarbeida. Avtaler og vurderinger må gjøres konkret. Ikke overrumple nybakte foreldre med juridisk bindende avtaler om slike spørsmål i fødselsøyeblikket. Karin Yrvin og Heikki Holmås bør trekke forslaget sitt.


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside