10. april 2003

AKP:

USA ut av Irak!
Nei til krigsforbryternes okkupasjon av landet!

Krigen mot folkene i Irak er ikke slutt. Den går bare inn i en ny fase nå. Mens Saddams dager ser ut til å være talte, enten han lever eller ei, er angriperne i ferd med å sette opp et okkupasjonsstyre som vil skape mer ufred og fortsatt diktatur i landet i årene framover.

Så lenge okkupantene er i landet, vil krigshandlinger fortsatt blusse opp og legge grunnlag for nye overgrep mot det hardt prøvde folket. Slik vi i dag ser det i Afghanistan. En okkupasjon betyr derfor ikke slutt på krigen. Den internasjonale massebevegelsen mot USAs krig og nye koloniseringspolitikk er like viktig som noen gang!

Regimeskifte

Regimeskiftet er i full gang. USA har tenkt å etablere makta og kontrollen over ressursene i det rike og strategisk viktige Irak. USA samler allerede quislingene sine til konferanse i Nasiriyah. Der vil det bli dragkamp om hvem som skal ha de mest framtredende plassene i en "lissom-regjering" underlagt den amerikanske administrasjonen ledet av Jay Garner, og med den reelle makta plassert hos USAs øverstkommanderende, general Tommy Franks.

Mange folk, både i Irak og i eksil, vil være glade over at Saddam mister makta. Men pesten trenger ikke å bli erstatta med kolera. Diktatorens brutale regime må ikke få lov til å gå over i et nytt USA-leda diktatur.

Irakerne må bestemme

Vi var og er i mot den illegitime krigen som USA og England pressa fram. Det er de som har brutt internasjonale konvensjoner og gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, som nå skal bestemme hva som skal skje videre. Det er viktig å slåss mot premissene som nå legges på bakgrunn av denne krigen. For å skape en rettferdig fred og bygge opp igjen landet, må okkupantene ut. Hjelpeorganisasjonene må få slippe til på egne vilkår. FN må bistå med å legge til rette for at irakerne sjøl får styre landet sitt. I dagens situasjon må vi støtte at FN skal overta både sikkerhetsoppgava (inkludert sikkerheten til hjelpeorganisasjonene), og overvåkinga av den politiske prosessen fram til en ny valgt regjering i landet. Men irakerne må bestemme. Både sjiaene, sunniene, kurderne, turkomanene og assyrerne, og de patriotiske eksil-irkaerne som nå vender hjem. Irakerne må også sjøl ha styringa med tildelinga av kontrakter for gjenoppbyggingsarbeidet.

USA vil sjølsagt motsette seg dette. Men likevel er det denne linja vi må legge oss på og slåss for at Norge skal stå på, sammen med det store flertallet av FN-landa og flertallet av befolkninga i Irak.

Fortsatt brei front

Det var viktig at Bondevik gikk så klart ut onsdag kveld, og holdt fast på at "krigen ikke skulle ha vært". Freds- og antikrigsbevegelsen i Norge må anstrenge seg for å holde på den bredden den har oppnådd. Særstandpunkter må kjøres i egen regi.

I tillegg til at Norge må gi så det svir i nødhjelp, vil det viktigste handslaget vi kan gi de irakiske folkene, være å holde Norge i den leiren som motsetter seg en amerikansk okkupasjon. På samme måte som en brei bevegelse fikk Bondevik til å si "nei til krig", må vi også få Norge til å kreve at okkupasjonen opphører, dvs "USA ut".

Vårt bidrag er en del av den internasjonale antikrigsfronten. Folkene presser regjeringene, slik at motstanden også føres opp på det diplomatiske og statlige planet. Siden USAs krigspolitikk er et ledd i en større plan om verdensherredømme, vil USA sine konkurrenter på denne arenaen motarbeide dem. Uansett om de har sine egne egoistiske mål, er det viktig at de legger kjelker i veien for USA. Det er å håpe at Frankrike, Tyskland og Russland vil gjenreise kampen for å få Irak-spørsmålet inn i FN igjen, når de nå møtes i St Petersburg.

Det vil gi en plattform for at initiativ fra de arabiske statene og fra flertallet av verdens stater også kan være med å isolere krigsherrene i Washington. Alle bidrag på alle plan trengs for å støtte den kampen folkene i Irak fortsatt må og vil føre. Og for å demme opp mot at vår tids fascister skal starte flere kriger og mer undertrykkelse før vi blir kvitt dem.

Demonstrasjonene lørdag 12. april er like viktig som tidligere demonstrasjoner. Krigen er ikke over. Folkemorderne vil være okkupantmakt. Angrepet på Irak handler lite om Saddam og masseødeleggelsesvåpen. Det handler om olja i Midtøsten og om USAs planer om å få innflytelse østover. Helt til Kina. Kanskje har krigen bare begynt!

Møt opp 12. april! Krev USA ut av Irak!

Jorun Gulbrandsen og Arnljot Ask
leder av og internasjonal sekretær i AKP


Oslo - Youngstorget kl. 14
Bamble - Sundbysenter kl 14
Finnsnes - Torget kl 12
Fredrikstad - Rådhuset kl 14
Harstad - Torget kl 13.30
Haugesund - Bytunet kl 13
Kautokeino - kl 14
Lofoten - Bohus kl 14
Mo i Rana - sentrum kl 11.30
Rognan - sentrum kl 12.30
Tromsø - Stortorget kl 12.30

Følg med på Fredsinitiativets kalender

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside