27. februar 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Hilsen til landsmøtet i Rød Valgallianse
28. februar – 2. mars 2003

Dette landsmøtet holdes i et jubileumsår. Rød Valgallianse er 30 år til sommeren. Vi gratulerer med at RV har overlevd i 30 år! Ikke bare det, partiet spiller en viktig rolle i klassekampen i Norge i dag. Det siste eksemplet er de initiativene RV sine representanter tar for å få kommunestyrene til å uttrykke motstand mot USAs krig mot Irak. Dette er et godt eksempel på hvordan RV bringer bevegelser i samfunnet inn i kommunestyresalen. Det bidrar til at fronten mot USAs krig utvides, og gjør det mulig for medlemmer fra ulike partier å påvirke den norske regjeringa. Et sterkt press mot regjeringa er viktig! I dag sier den at den vil følge FN-sporet, mens alle vet at det er to valgbare spor. Et for krig og et mot krig. Bondevik og Petersen ønsker å følge USAs spor, men våger ikke si det høylydt. Det viser at den norske befolkningas mening puster dem i nakken. I tida framover er vi sikre på at RV vil fortsette sitt sterke antikrigsarbeid både i og utafor kommunestyrene!

Også i kampen mot virkningene av EØS-avtalen, i kampen mot privatisering av kommunale tjenester, og for at staten skal ta ansvar for å følge opp sine direktiver overfor kommunene med nok penger, går RV-representantene i første rekke. Deres erfaringer gir hele partiet djup kunnskap om hvordan kapitalismen fungerer når den kler seg i all slags formelle regler og vedtak. Dette er kunnskap som gir ammunisjon i kampen mot WTO- og Gats-diktatet. Og i kampen mot EU og for å si opp EØS-avtalen.

1990-åras alminnelige tro på at markedet var det beste av alle midler til å fordele goder og skape arbeidsplasser og utjamning i verden, ser ut til å være nokså svekka. Markedsliberalismen har fortsatt støtte, og er bibel og katekisme for regjeringa, men blant folk flest virker det som om bevisst, offentlig styring av tiltakene er et sterkere ønske. Den store oppslutninga om SV kan være et tegn på det. I denne situasjonen kan RV ha et stort potensiale for vekst. RV har mulighet for å reise en prinsipiell kritikk av kapitalismen, - bygd på solid kunnskap om den. Stille opp sosialisme og det klasseløse samfunnet kommunismen som alternativ til et markedsstyrt klassesamfunn.

I tida framover vil folk forsøke å vinne mange små og store kamper. Men tape mange av dem. Angrepene er så mange og harde. For å ikke synke ned i oppgitthet og passivitet, vil en revolusjonær bevissthet om årsakene til angrepene være en styrke og en motvekt. Derfor er det en fordel for de folkelige bevegelsene at det revolusjonære partiet RV blir større og sterkere.

Vi ønsker RV lykke til med landsmøtet!

Kameratslig hilsen sentralstyret i AKP

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside