15. juli 2003

Odd Stensholt
sitter i arbeidsgruppa for Fredsinitiativet i Molde og er med i AKP

Besøk Arafat, Bondevik!
Svar til ordfører og statsminister

I lørdagens utgave av Romsdals Budstikke siteres Molde-ordfører Rolf Myhre på at "Regjeringen og statsministeren anstrenger seg til det ytterste for å bidra til fred i Midtøsten." Hvem sine interesser er det slike utspill tjener og hvilken dialog er det Bondevik og Myhre skal effektuere når de tilforlatelig bare skal snakke med den ene part, okkupanten?

Bondevik, assistert av den gamle diplomat Thorvald Stoltenberg og den fremadstormende statssekretær i UD Vidar Helgesen, håper at angrep skal være det beste forsvar. De går hardt ut mot kritikerne av Sharon-besøket og hevder at Sharon kan komme til å høre på Bondevik og slår kjekt fast at "vi jo må snakke også med de som har drevet krig for at vi skal få fred".

Dette er så naivt at det er pinlig. Når Bush har trøbbel med å presse Sharon, hva kan da Bondevik stille opp med? Saken er imidlertid at dette møtet IKKE er ment å skulle presse Sharon, men hjelpe han. Det er et handslag for å styrke den israelske regjeringen diplomatisk. Mens Norge er med på å holde Arafat fanget på at lite avgrensa område i Palestina, åpnes nå dørene for en diplomatisk offensiv for Sharon. Som i Oslo-prosessen spiller ikke Norge her solo. De jobber sammen med sine nærmeste overordnede. I denne runden skal Sharon til London og Molde. Snart skal han til Washington.

Også i Israel sjøl snakkes det om dette møtet på denne måten. Avisen Ha'aretz skrev 1. juli at Norges-besøket "avspeiler en vesentlig forbedring i Sharons internasjonale anseelse (... reflects a significant improvement in his international standing ...)". Og Sharon uttaler til Aftenposten 13. juli at det nå må bli slutt på at europeere besøker, eller ringer til (!) Arafat.

Dette er hovedgrunnen til møtet. I tillegg er det et patetisk forsøk på å få Norge inn på "banen" igjen. Ikke for ingenting at de har valgt å legge det på 10-årsdagen for det første sonderingsmøtet i Oslo-prosessen!

Hadde Bondevik hatt i sinne å legge press på Sharon, og å gi Norge en sjølstendig plattform for megling i konflikten, så hadde han sjøl dratt ned og snakket med Sharon i Israel, SAMTIDIG som han stilte som forutsetning at han da også skulle få møte Arafat der.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside