AKP-arkivet

Venstre løper - fra løftene

av Mathias Bismo, Hordaland AKP

Desember 2003


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Etter valget fikk Bergen nytt byråd. I stor grad er denne koalisjonen en blåkopi av den nasjonale regjeringen. Den består av et stort Høyre, et mindre Krf og et lite Venstre, med Frp i det parlamentarisk grunnlaget. Høyre har både byrådslederen og finansbyråden, mens de andre partiene har fått ansvaret for noen av de mer underordnede vervene. Og mantraet er kutt, kutt, kutt.

At Høyre står for dette er ingen overraskelse. At Venstre også står for det burde kanskje heller ikke være uventet, deres rulleblad i regjering de siste to år tatt i betraktning. Men det får da være måte på. I Oslo har Venstre holdt hendene sine "rene" ved "bare" å garantere for et byråd med H og Frp. I Bergen er de direkte ansvarlige for det som skjer.

Under valgkampen skrev Venstres nåværende skolebyråd Hans Carl Tveit under på en såkalt velgerkontrakt sammen med RV, SV og Frp der alle partier lovte velgerne sine å ikke stemme for eller foreslå noen skolenedleggelser over hodet. Videre slo kontrakten fast at brudd på dette ville bety et avtalebrudd med velgerne. Det tok under tre måneder.

I budsjettforslaget sitt foreslå byrådet å legge ned Fridalen og Seljedalen skoler. Fridalen skole har 450 elever og ligger i et vekstområde der det er stor mulighet for at det om ikke mange år vil bli flere elever. Seljedalen er en mindre skole, men like fullt representerer det et brudd. Nå er det selvsagt ikke noe nytt at politikerne lover og lyver. Det er imidlertid sjelden at løftene er så klare som i denne kontrakten, og det er sjelden løftebruddene er så klare og kommer så fort.

Dette passer godt inn i et mønster. I Oslo er "miljøpartiet" Venstre garantister for et byråd der samferdselsbyråden hevder at det er bussene, ikke privatbilismen, som utgjør det største forurensingsproblemet i byen. I Bergen har det samme "miljøpartiet" gått inn i en allianse der de har frasagt seg retten til å uttale seg om parkeringspolitikk. Dette er partiet som i sin tid skrøt av at de deltok i den eneste regjeringen noensinne som gikk av på et miljøspørsmål.

Hvorfor bry seg om Venstre? Det er et lite parti, ikke særlig større enn RV - i Bergen har RV faktisk dobbelt så mange bystyrerepresentanter som Venstre (4 mot 2). Jo, fordi det er partiet som kanskje klarere enn noe annet parti tar på seg en hatt i valgkampen for så umiddelbart å skifte den ut når valgkampen er over. De ikler seg en radikal frakk for så å kaste den i det valglokalene stenger. En undersøkelse fra MMI viste nylig at Venstres velgere har mange av de samme holdningene som SVs velgere, og uansett hva man kan si om SVs praksis i folkevalgte organer er denne lysår bedre og mer konsekvent enn Venstres.

Venstre har hatt en viktig betydning for norsk politikk. Uten dem ville parlamentarismen kommet senere enn den gjorde. Uten dem ville kanskje aldri unionsoppløsningen funnet sted. På tross av at de var et klart borgerlig parti klarte de med sin styrke å dempe styrken av angrepene mot arbeidsfolk i mellomkrigstiden. De har spilt en betydelig rolle i to EU-kamper. De har bidratt til å få miljøspørsmål opp på den politiske dagsorden. Men dette er historie. Venstre er i dag et parti som i praksis skiller seg lite fra Høyre. Derfor er det bare å håpe at dagens tendens fortsetter, og at partiet om ikke lenge avgår ved døden.


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside