7. august 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder av AKP

AKPs arkiver

AKPs arkiver etterlyses. Sentralstyret diskuterte arkivarbeidet før sommeren, etter å ha fått en henvendelse fra en student, og ønsker å legge ut internbladene fra 1970-årene på Internettet så alle kan lese dem. Vi undersøker for tida den ressursmessige sida for å se hvor fort vi kan få det til. Vi påbegynte arbeidet med en mer omfattende innsamling, ordning og registrering av papir en måneds tid i 1992/93 ved hjelp av en arkivar, men innså at det var for ressurskrevende. AKP er et lite parti som finansierer seg sjøl ved hjelp av kontingentpenger og ikke statsstøtte.

Vi snakker om opp til 30 år gammelt materiale. Hva som har overlevd skiftende ledelser, sekretærer, kontorlokaler, oppbevaringssteder og ikke minst skiftende nøyaktighet, har vi faktisk ikke full oversikt over. Heller ikke over hvor mye arbeid som kreves ved å leite fram ting. Derfor vil vi undersøke om det er mulig å få til en ekstern finansiering av det. Vi skjønner at noen journalister ser seg sjøl i rollen som Den Som Avslørte De Hemmelige Papirene, men vi kan antakelig skuffe wanna-be-detektivene med at dette handler om et alminnelig tidkrevende arbeid. Vi regner med at ikke alle frivillige organisasjoner i Norge har et pent ordna arkiv som går 30 år tilbake. De er i tilfelle i stand til å forstå at det ikke er gjort i en håndvending å få tak i mange av dem som har jobba med organisasjonen i årene bakover for å leite fram ting som mangler. Brokker av et arkiv er vel ikke regna som en god kilde.

Det hadde vært en fordel for AKP om ikke bare interne blader, men også protokoller fra sentralstyremøter og landsmøter var tilgjengelig for alle. Sentralstyret sa nei til det. Egentlig mot vår vilje. Men det er antakelig slik at protokoller inneholder navn (landsmøtedelegater, sentralstyremedlemmer m.m). Det vil ikke være riktig av dagens ledelse å offentliggjøre navn på folk som opp gjennom tidene ikke sjøl har ønska det. Det ser vi på som et tillitsforhold.

Det er ikke vi som ønsker det slik. Politiets overvåkingstjeneste, før POT, nå PST, har påtvunget oss denne situasjonen. Politiet har gjort alt de kunne for å finne og overvåke AKPs landsmøter, og grunnen er navn. De vil registrere. For dokumentasjon, se Lundkommisjonens rapport. Dette er ikke en cowboylek, det handler om levebrødet til folk. AKP-medlemmer har med rette frykta for jobben sin. Mappeinnsynene viser at de har hatt svært god grunn til det. Samarbeidet mellom politiet og mange bedrifters personalkontorer har vært formidabelt. Mange har mista jobb ­ eller har ikke fått jobber de var kvalifisert for ­ på grunn av partimedlemskapet sitt. Grove eksempler på dette vil komme for dagen.

Så lenge demokratiet er belemret med et politisk politi, med instrukser fra Stortinget, må demokratiet finne seg i at de overvåka beskytter seg sjøl. Synes noen det er forkastelig, håper vi deres indignasjon overføres på dem som har skylda for dette, nemlig Stortinget som gir instruksen.

Ellers tror vi AKPs gamle møteprotokoller vil skuffe dem som leiter etter vedtak om vold og andre forbrytelser. Det finnes gode, åpne og bedre kilder om AKPs politikk.

a) En god kilde er antakelig Klassekampen som var partiavis på denne tida. Avisene er innbundet og lett tilgjengelig.

b) Vi arbeider med å legge ut tidsskriftet Røde Fane på Internettet. Der finnes nå 9 årganger komplett, og vi arbeider oss stadig bakover. Papirutgaven fra starten finnes i lett tilgjengelig arkiv. Røde Fane gir et godt bilde av hva ledelsen mente, og hva som var viktige diskusjoner og uenigheter.

c) Vi er i ferd med å legge ut annet eldre materiale her på nettstedet. Vi prioriterer imidlertid det vi sjøl har mest politisk nytte av, og det er rimeligvis analyser av Norge og verden de siste 10-15 åra.

d) Medlemmene er vel den beste kilden. Både de angrende og de omvendte, de passive tilhengerne og de aktive. Det finnes mange tusen til sammen. Alle historikere finner lett de typene de ønsker. Enhver forsker som vil snakke med oss om fortida, tar vi imot så godt vi kan.

[Publisert i Dagbladet 7. august.]

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside