14. januar 2003

Turid Kjernlie
jobber i barnehage og er kvinnepolitisk leder i AKP

Juksemaker pipelort"Juksemaker pipelort - tar igjen og gir bort," sier unga i barnehagen når noen lover noe og ikke holder løfte sitt. Tre ganger den siste uka har jeg også tenkt det samme.

Første dagen i barnehagen etter jul måtte jeg henge opp brev til alle foreldrene fra Oslo kommune om forhøyelse av barnehageavgiften. Ikke på mer enn 3 %, men som flere foreldre sa: "Har ikke politikerne lovt oss billigere barnehageplasser?"

Jo, Ap, SV, Frp og Sp - de såkalte barnehagekameratene - har ved flere anledninger både lovt og solt seg i glansen av forslag om maks pris på 1.500 kroner. Riktignok har det stadig blitt utsettelser på når det skulle gjelde fra. Men rett før jul sa de samme kameratene at penger var funnet så nå ville det i alle fall bli en start på prisreduksjonen!

"Juksemaker pipelort - tar igjen og gir bort," tenkte jeg.

Så kom saken om krisesentrene. I hele høst har det blitt skrevet og advart fra krisesentre over hele landet at hvis ikke staten tok over ansvaret for finansiering ville flere måtte stenge pga manglede bevilgninger fra kommunene til lønn og drift.

Skryt og lovord over den gode og helt nødvendige tilbudet som krisesentrene gir til kvinner og barn som opplever vold og trusler fra ektemenn, fedre eller andre mannspersoner i familien, har det ikke manglet på. Og ingen krisesentre skal stenges pga manglende ressurser var lovnaden fra flertallet på Stortinget.

Men dessverre så kan nok ikke de krisesentrene som har tapt kampen om pengene i kommuner som må legge ned både barnehager og skoler, regne med noe hjelp fra staten dette året. Det var ikke satt av penger til det kunne barne- og familieminister Laila Dåvøy opplyse denne uka.

"Juksemaker pipelort - tar igjen og gir bort," tenkte jeg.

Kulda og de skyhøye strømprisene har vært et hett tema i den siste tida. Nyhetene kunne fortelle om mange, særlig eldre folk, som i redsel for ikke kunne betale strømregninga, satt i iskalde leiligheter og frøs. Velferdsbyråden i Oslo, Torgeir Ødegaard, gikk ut i mediene og lovte at eldre som har problemer med å betale strømregninga, vil få hjelp av sosialkontoret.

Ei eldre dame som sjøl satt i ei iskald leilighet ble spurt hva hun mente om denne lovnaden, var det ikke nå bare å skru opp strømmen og ta av seg noen gensere? Om dama tenkte som meg - juksemaker pipelort - vet jeg ikke. Men hun var klar på at lovnader fra politikerhold hadde hun hørt før uten at de var blitt innfridd. Så det var nok best fortsatt å spare på strømmen og beholde genserne på!

For en av unga i barnehagen er som regel ikke et løftebrudd verre enn f.eks at hun ikke får smake på vaffelen i matpakken som bestekompisen lovte tidligere på dagen. For foreldre som sitter med skyhøye barnehageutgifter og dårlig råd, vil løftebrudd om lavere barnehagepris kanskje bety at du fortsatt må jobbe overtid hver uke eller at det ikke blir noen ferietur dette året heller.

For krisesentrene vil løftebruddet bety fortsatt usikkerhet, reduksjon i tilbudet eller i verste fall stenging. Og det vil bety at kvinner og barn som lever med vold og trusler har et sted mindre å gå til for å få hjelp. Og for den eldre dama og hennes likesinnede som ikke tørr tro på politikernes løfter vil det bety mange kalde dager og netter som i verste fall ender med dødsfall.

Det er ikke mer enn halvt år til kommunevalgkampen starter - da bør alle juksemaker-pipelortene merke at vi husker - så resultatet etter valget blir at de må finne seg noe annet å gjøre enn å komme med løfter de ikke vil holde.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside