AKP-arkivet

Om skautforbud
i den norske skolen

av Daniel Ducrocq

Artikkelen er trykt i Klassekampen 18. desember 2003


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Rights Service vil ha skautforbud i norske skoler (Klassekampen 16. desember). Inspirasjonen har hun fått fra Jacques Chirac og hans regjering som i disse dager diskuterer en lov som tar sikte på å forby elevene å bære religiøse og politiske symboler i skoletiden. Denne loven er først og fremst ment å ramme muslimske jenter som bærer hodeplagget hijab.

Av mangel på politisk innsikt, tar Hege Storhaug og hennes organisasjon et standpunkt som mange bør bekymre seg over og som må bekjempes.

Det er riktig at den franske skolen er sekulær. Det er også riktig at dette er resultat av lange og harde kamper: det er ikke mange tiår siden lærerne på en skole gikk til streik for å få fjernet krusifikser fra veggene. Men Chiracs utspill oppstår ikke i et politisk og økonomisk vakuum.

Den politiske utfordringen for den franske regjeringen ligger ikke i et sønderknust sosialdemokrati, men i National Front og i de andre ekstreme høyrepartiene. Bekjempelse av kvinneundertrykking er neppe Chiracs hjertesak! Det gjelder å vise populistiske muskler overfor den muslimske minoriteten for å appellere til ekstreme høyrevelgere.

De økonomiske rammene for den franske offentlige skolen likner på den situasjonen vi kjenner til i Norge. Privatiseringen presser seg frem. I dag driver den katolske kirken over 90 prosent av de private skolene i Frankrike. Et forbud mot hodeplagg vil sette fart i opprettelsen av private muslimske skoler. Ønsker Hege Storhaug og Human Rights Service flere ghettoskoler?

Det er påfallende at et religiøst hodeplagg beskrives som et mer undertrykkende element enn for eksempel merkeklær som forårsaker et utålelig kjøpepress på ungdommen. Hvorfor er Human Rights Service taus om dette?

Lovforslaget som Human Rights Service applauderer er et forsøk på å sekularisere elevene ved å regulere deres påkledning. Men det er en vesentlig forskjell mellom å sekularisere skolen og å sekularisere elevene. En sekulær offentlig skole som tillater at elevene uttrykker sine religiøse og politiske tanker er den eneste progressive smeltedigel hvor elevene selv, gjennom sitt samkvem, kan finne ut hva som er undertrykkende.


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside