AKP-arkivet

Kom til Finnmark
og bli prøvebomba, du og ...

av Marion Palmer, forfatter

Desember 2003
Mer om saken her


Fleire artiklar om samiske spørsmål | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Eksotiske Finnmark. Vilt, vakkert og nådeløst, står det i turistbrosjyrene. Men dessverre er det ikke bare turister som lar seg lokke av vill, uberørt natur og øde vidder. Øde vidder kan brukes til så mangt. Det vet reindrifta. Skytefelt er også en mulighet. Det vet forsvaret.

For ikke å bomme på terrorister i Irak og Afghanistan, skal britiske jagerfly nå øve i Halkavarre. Skytefeltet ligger fire-fem mil i luftlinje fra Karasjok, som Kongen en gang omtalte som samenes hovedstad. Samtidig ba han høytidlig om unnskyldning for den urett som den norske stat gjennom tidene har begått mot det samiske folk. Nå slipper den samme Kongens forsvarsminister bomber, så å si "rett i hodet" på noen av de som Kongen sa unnskyld til for noen år siden. Hva skjer hvis de bommer her?

De hundre reineierne i reinbeitedistrikt 14A ønsker forståelig nok verken utvidelse av skytefelt eller den planlagte bombinga, så de kontakta advokat, slik folk gjør i atskillig mindre tvistesaker enn dette. Forsvarsdepartementet og ordfører Søderholm i Porsanger var svært fornøyd da de vant slaget mot dem i Hammerfest namsrett for et par uker siden. Sørpå jubles det også. Når skytefelt legges ned. En stor seier for norsk natur! Står det i avisene. Velfortjente seiere, som i denne saken dessverre viser seg å være et like stort tap, for samisk natur. Reindrifta tilbys riktignok erstatning, og kunne dermed profitert på en krig de overhode ikke deltar i. Men penger er ikke alt.

Totalbehovet for luftforsvaret til øvelser er 22 uker i året, fordelt på Sætermoen og Halkavarre. Det er nesten halve året. Når Finnmark samtidig på forsvarsspråket regnes som "lavflygningsområde", kan det fort bli slutt på freden flere steder enn i Porsanger.

"Ettersom treningsområdene sørpå legges ned, vil trykket mot feltene nordpå øke," konstaterer ordfører Søderholm fornøyd i Finnmark Dagblad. Og videre: "Når noen få i reindrifta, sammen med advokat Haugen, ønsker å nekte utenlandske fly å øve i Halkavarre, må disse også vite konsekvensene. Når våre gutter er ute i fredsbevarende oppdrag, gjør de det i samhandling med andre nasjoner ... Å nekte en slik samtrening vil være med på å utsette våre gutter for en unødig risiko. Det kan vel ikke Haugens kamphaner i reindrifta mene er rett overfor våre gutter."

Søderholms mål er selvsagt å berge Banak flyplass og Garnison Porsanger, som sammen med Halkavarre utgjør ordførerens "gyldne triangel". Hvis britiske og andre utenlandske fly ikke får bombe i Halkavarre, vil forsvaret trekke seg ut av Finnmark, mener han. Om det skjer, eller om det går galt med noen av "våre gutter" som kriger for fred i Irak eller Afghanistan, er det isåfall "kamphanene i reindrifta" si skyld, mener Søderholm.

For noen år siden var det Alta-utbygginga som skulle redde Finnmark. Resultatet kjenner vi. Familier ble i kampens hete splitta. Demonstranter har sonet sin straff og betalt sine bøter. Prisen var høy, også med tanke på at vannkraftutbygging nå er "out", ikke bare i Finnmark. Destinasjon Alta har nå gjort demningen til et populært turistmål, og sameflagget vaier over Sametingsbygget i Karasjok og andre steder. Samefolkets dag, 6. februar, ble nettopp offisiell flaggdag. Dette er bare noen av mange forunderlige ringvirkninger, av et tapt slag.

Fem mil fra det samme Sametingsbygget skal bombene nå falle. I adventstida. Hva de inneholder er det lite snakk om. Hva ville norske stortingspolitikere sagt om det samme skjedde fem mil fra Stortinget? Og hva vil sametingspolitikerne gjøre?

Kanskje Porsanger Arrangement og Karasjok opplevelser kan ta saken, og ta deg med på en "stay in a wilderness camp with lavvoes" med samiske aktiviteter og opplevelser, i samarbeid med Finnmark Reiseliv som har midnattssol og lavvu i logoen sin. Det kan fort bli en attraksjon, nå som ekstremturisme begynner å bli populært. De kan jo sette opp lavvuene i Halkavarre - under mottoet: "Kom til eksotiske Finnmark og bli prøvebomba, du og!"


Fleire artiklar om samiske spørsmål | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside