12. januar 2003

Erik Ness
er redaktør av Røde Fane og med i Larvik Attac

Gatsastrofe!Attac hadde forrige lørdag et seminar om Gats. Antakeligvis var forsamlinga den mest belærte i landet, selv om vi 25 deltakerne synes dette var vanskelig, fordi temaet er så omfattende. Gats (The General Agreement on Trade in Services) regulerer nemlig hva det offentlige gjør med tjenesteyting.

Torsdag 13. mars avholder Attac en landsomfattende aksjonsdag med mer aktivitet fram til 31. mars da Norge presenterer for WTO lista om hva de tilbyr seg å liberalisere av tjenester.

Hva de private gjør med tjenesteyting, er ikke Gats' ærende. Gats er tross alt en del av WTO-systemet - en gatsastrofe for vanlige folk. En lykke for kapitalistene som ønsker tilgang til den offentlig styrte skolen, vannforsyninga, kommunikasjonen, helseyjenestene ...

Renato Ruggiero er tidligere generaldirektør for WTO. Han sier at Gats "griper inn på områder som aldri er oppfatta som handelspolitikk. Jeg vil tro at verken regjeringer eller næringsliv har forstått den fulle rekkevidden."

Nå har nok næringslivet - i hvert fall de mektigste og mest sentrale kapitalistene - skjønt hva som er på gang. Det er dem som står bak og pusher, driver lobbyarbeid med følgende hensikt: Alt som er offentlig tjenesteyting skal frisleppes på markedet, dvs. tjenestene skal gjøres tilgjengelig for private bedrifter sånn at de kan tjene penger på helse, vann, skole, ...

Kapitalistene vil ha forutsigbarhet. Dag Seierstad som innledet på Attac-seminaret, sa det sånn: "En regjering som åpner for internasjonal
liberalisering, skal føle seg trygg på at en annen regjering ikke kan omgjøre dette vedtaket etter neste valg. Det er den innerste meningen med Gats, WTO-avtalen om handel med tjenester." Hele innledninga til Seierstad kommer i Røde Fanes neste nummer.

Asbjørn Wahl som jobber med Gats i Attac, skriver dette i bladet Velferd: "Ettersom Gats' rolle, så vel som WTOs rolle generelt, er å fremme internasjonal handel, fokuserer den nødvendigvis ikke på forhold som likhet og rettferdighet når det for eksempel gjelder tilgangen til offentlige velferdstjenester, heller ikke på arbeidstakernes forhold. Det, påstår de, skal ivaretas av andre. WTOs overordnede mål er å sikre at internasjonal handel flyter så "uforstyrret, forutsigbart og fritt som mulig". Bedre arbeidsforhold, trygge arbeidsplasser eller bedre folkehelse er ikke i samsvar med disse målene. Fri handel med tjenester framstår derfor gjennom Gats-avtalen som viktigere enn lik tilgang til velferdstjenester!"

Vil du vite mer om Gats?

28.-30. mars arrangerer Attac på Blindern en stor motmaktkonferanse om Gats. Følg med på Attac hjemmeside www.attac.no.

Ellers kan du klikke deg fram på disse linkene: www.gatswatch.org, www.policyalternatives.ca og www.wdm.org.uk. Den siste følger Gats-fohandlingene.

Ellers bør du abonnere på Klassekampen, der Magnus Marsdal følger både det aktuelle kravet om åpenhet og generell folkeopplysning om hva Gats er. Her er tre artikler: 1 - 2 - 3.

Og husk aksjonsdagen torsdag 13. mars. Kryss av i kalenderen!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside