21. juni 2003

AKP
uttalelse fra sentralstyret

Norge ut av Afghanistan ­ ingen soldater til Irak

Angrepet på to norske offiserer i Afghanistan aktualiserer Norges rolle som en del av USAs okkupasjonsregime i landet. Den USA-innsatte regjeringa har like lite legitimitet i Afghanistan som Quislings regime hadde i Norge i 1940. Den afghanske motstanden mot dette regimet og mot de amerikanske og norske okkupasjonstroppene er like legitim som den norske motstanden mot de tyske okkupasjonstroppene og deres handlangere var. Kravet til den norske regjeringa må forsterkes: "Få de norske soldatene hjem!"

AKP går mot at Norge sender styrker fra Telemarksbataljonen til Irak og oppfordrer til aktive protester mot dette. Slike styrker vil gjøre at Norge aktivt støtter den illegitime okkupasjonen. Slike styrker gjør det også lettere for USA å legitimere den faktiske okkupasjonen av Irak som de nå etablerer. Motstand mot okkupasjonen er både rettferdig og legitim og fortjener det norske folks støtte. Vi oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å presse den norske regjeringa til ikke å sende tropper til Irak og til å trekke norske tropper ut av Afghanistan.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside