30. januar 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

IMF, VB, WTO, GATS, EU, EØS ..Det er interessant å se hvilke argumenter ja-sida har for tida. Etter min mening bygger de i beste fall på gode ønsker. Jeg skal kort bare nevne noen, og håper på videre diskusjon.

Argument nr. 1: EØS-avtalen er udemokratisk, vi får ofte dårlige direktiver. Bedre å gå inn i EU. Påvirke i riktig retning.

Men: EU dikterte at Norge skulle liberalisere kraftmarkedet via ESA som overvåker EØS-avtalen. Hvis man er mot EØS-direktivene, er det logiske å si opp EØS-avtalen, ikke gå inn i EU for å få flere.

Argument nr. 2: Vi må ha et medlemsskap i EU eller EØS for å handle, ellers får vi ikke solgt noe. Arbeidsplasser blir nedlagt.

Men: Uten EØS gjelder den tidligere handelsavtalen med EU. "Norge vil kunne selge sine varer uten toll og andre handelshindringer akkurat som før," sier Hallvard Bakke (Dagsavisen 20. januar). Norge har mer handel med land utafor EU enn med EU.

Argument nr. 3: EU går i demokratisk retning.

Men: Nei. Målet er å lage Europas forente stater. Om et halvt år skal EU vedta en ny grunnlov med enda mer makt til de store landa, direkte skatt, EU-president med makt, en EU-hær trolig styrt av Tyskland og Frankrike i EUs navn. Se mer: Arne Byrkjeflot, Røde Fane nr 1, 2003 (som kommer snart).

Argument nr. 4: EU tar med flere land, det ser dumt ut å være utafor.

Men: Sverige har tålt beskyldninga i 40 år (Nato). Det ser dumt ut fordi det er EU og Nato som har definisjonsmakta til å fortelle folk hva som er dumt og ikke dumt. Ikke fordi det er dumt for arbeidsfolk og landenes demokrati. De fleste land er dessuten ikke med i EU ...

Argument nr. 5: I EU kan vi hjelpe de fattige.

Men: Markedsliberalisme betyr for vanlige, arbeidende mennesker erfaringsmessig arbeidsløshet og at offentlige tjenester blir varer. Naomi Klein har ingen illusjoner om at EUs utvidelse østover skjer for å hjelpe de fattige landa og menneskene der (The Nation): "Innafor Festning Europa er Frankrike og Tyskland adelen, og mindre land som Spania og Portugal er skiltvaktene. Polen, Bulgaria, Ungarn og Tsjekkia er postmoderne livegne, med lavtlønnsfabrikker der klær, elektronikk og biler kan produseres for 20-25 prosent av hva det ville koste i Vest-Europa - EUs egne maquiladoras [underbetalte arbeidere i Mexico, sweatshops]. I mellomtida har de gigantiske drivhusa i Spania slutta å ansette marokkanere til jordbærplukking. Disse jobbene går i stedet til kvithuda polakker og rumenere, mens skip med nordafrikanere avskjæres av raske båter med infrarøde sensorer som patruljerer kysten."

Argument nr. 6: EU er et bolverk mot USA.

Men: At Schrøder og Chirac advarer USA mot krig i Irak, er ikke det samme som at de er bra. Det er uttrykk for rivalisering mellom kapitalgrupper. Og et bevis på hvor langt ute Bush er akkurat nå. Og samme land er med i Nato som USA er sjef over.

Argument nr. 7: Vi må tenke nytt.

Men: Nytenkninga bør skje på grunnlag av nye fakta. Anti-globaliseringsbevegelsen har ny tenkning: Tenk globalt, handle lokalt. Makt og demokrati der folket er. La oss ta lærdom av dette og si nei til alle maktorganisasjonene som er oppretta for å påtvinge folkene kapitalistenes markedsliberalistiske tyranni. Nei til IMF og Verdensbanken, nei til WTO med Gats og nei til EU med EØS!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside