3. februar 2003

Terje Valen
er varamedlem for RV til Åsane bydelsstyre og med i AKP

Kommunal kuttismeBydelsbudsjettene i Bergen legges nå frem. Etter at de private husholdningene er tynt gjennom svingningene i strømprisene, kommer den kommunale kuttismen og rammer de offentlige tjenestene. Forrige gang ble kuttene fordelt jevnt og blant annet skole fikk gjennomgå. Skolene skal fortsatt holdes på samme sparebluss, men nå er det særlig barnevern, eldretjenester og sosialhjelp/sosialtjenester som skal kuttes. Litt forskjellig nedprioritering etter hvilken bydel du tilfeldigvis bor i.

Hele offentlig sektor, sammen med lønnsnivå og arbeidsforhold, tilpasses nå gradvis til de kravene som en internasjonalt konkurransekraftig storkapital til enhver tid setter. Rammeverket for tilpasningen er satt opp av Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EU-systemet. Både svingningen i strømprisene og den kommunale kuttismen springer ut at dette parallellsystemet.

Fra WTO kommer de såkalte Gats-forhandlingene. Gjennom disse skal alle de tjenestene som kan gi profitt, trekkes ut av det offentlige velferdssystemet slik vi kjenner det. Målet er å få dem inn i et profittgivende system.

Gjennom EU-systemets subsidaritetsprinsipp strammes budsjettene inn fra toppen. Malen legges i EUs overordnete økonomiskpolitiske målsettinger. Gjennom EØS-avtalen og EU-kåte politikere overføres den til det norske Stortinget. Derfra stiger den ned til kommunene. Så overlates ansvaret for å sette i verk selve sparingen til de lokale enhetene som selv rammes av sparingen.

På alle trinn nedover sitter det middelmådige ledere som er ansatt for å presse sparingen nedover i systemet slik at ofrene skal godta det greiest mulig. Ofrene blir rost og lokket, bestukket, ledet, truet, pisket til selv å foreslå hvordan sparestraffen skal ramme dem. På denne måten sikres det at den rammer minst mulig og at de som rammes selv blir ansvarlige for den måten det rammer dem på.

Det er nødvendig med opprør mot disse systemene og utslagene av dem, dersom vi vil hindre det arbeidende folkets gradvise nedsynking i elendighet. Det er ikke nok med opprør mot utslagene aleine. Vi må gjøre opprør mot systemene sjøl.

De WTO- og EU-kåte politikerne må møte alle typer motstand som den vanlige lønnsmottaker, trygdemottaker og sosialhjelpmottaker kan by dem. Alle typer folkelig og politisk press må tas i bruk.

Å fortsette å stemme på disse politikerne er å grave sin egen grav. Alle politikere og politiske partier som har stemt for Gats-avtalen og EU eller EØS, eller som går inn for disse institusjonene, har plassert seg på feil side. Stemmer du på disse, blir du pisket videre i kuttismens og de sinnssyke strømprisenes verden. De som nå vakler i retning ja til EU, er i ferd med å plassere seg selv og deg inn i kuttismesystemet. Disse systemene hindrer i dag Norge i å bruke og å ta hensyn til sine spesielle geografiske, ressursmessige og andre særegenheter for å skape best mulige livsvilkår her oppe under polen - uten å bombe ned og trakke ned fattige folk utenfor landet vårt.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside