25. april 2003

Veslemøy Fjerdingstad
er kommunepolitiker for RV

Invester i norsk velferd -
stopp finansieringen av USAs kriger

I det siste har det vært flere oppslag i lokalavisa i forhold til kommuneøkonomien. Vi i RV har i de siste åra forsøkt å få kommunestyret med på å presse Stortinget til å overføre mer penger til kommunene.

Da Kongsberg-budsjettet for 2002 blei vedtatt, blei det samtidig flertall for at det skulle sendes en uttalelse fra kommunestyret om den økonomiske situasjonen for kommune-Norge. Denne henvendelsen blei omsider videresendt av ordføreren. Men henvendelsen har ikke ført til bedra kår for kommmune-Norge, sjøl om liknende henvendelser har kommet fra mange kommuner i det ganske land. Så lenge "Jern-Erna" styrer kommuneøkonomien, blir det mer nedskjæringer og dårligere kår.

Kommunene har stadig fått overført større oppgaver fra staten uten at pengene har fulgt med. I fra hele landet kommer det rapporter om nedskjæring på eldereomsorgen, som fører til uverdige forhold for de gamle, skolebygninger som står til nedfalls, nedskjæring på rammetimetallet i skolen, et barnevern som mangler ressurser til å gjøre noe som helst, for å nevne noe. Regjeringa proklamerer at man må skjære ned på nivået i kommunesektoren, og at det er viktig å spare oljepengene til nye generasjoner. For markedsliberalistene i Høyre og andre partier er planen at den offentlige fattigdommen skal bane veien for at private firmaer kommer inn på banen og tjener penger på folks behov.

Den offentlige velferdsstaten som vår foreldregenerasjon bygget opp skal avvikles gjennom å skape umulige kår for offentlig sektor, misnøye med offentlige tjenester og under full fanfare av honnøroder som modernisering og konkurranseutsetting. Dette blir dobbelt ille når vi veit hvor norske oljekroner havner. I stedet for å satse på velferd i norske kommuner, havner store deler av oljepengene som amerikanske aksjer og obligasjoner, som er med på å finansiere USAs kriger og å styrke USA som okkupantmakt i Irak. USA har kolossale underskudd i utenrikshandelen. De snylter på resten av verden, ved å kjøpe store mengder varer uten å kunne betale for dem. I stedet bruker USA kapital fra andre land som betaling. Den norske staten er blant dem som hvert år tilfører USA kapital. Via Norges Bank og Petroleumsfondet har den norske staten enorme beløp plassert i amerikanske aksjer og obligasjoner. Totalt dreier det seg om et beløp i størrelsesorden 250 milliarder kroner. Bare Petroleumsfondets utlån direkte til den amerikanske staten er i størrelsesorden 40 milliarder kroner. Slik er den norske staten nå med på å finansiere USAs krigføring. Dette må regjeringen snarest gjøre noe med.

RV krever at den norske ikke-støtta til krigen mot Irak må følges opp med handling ved at den norske staten straks selger alle sine amerikanske aksjer og trekker sin kapital ut av USA. Det er det eneste språket som Bush & co kan tenkes å forstå. I tillegg til å være en symbolhandling som understreker den norske krigsmotstanden, vil dette også få økonomiske konsekvenser i USA.

Pengene i Petroleumsfondet skal ikke skusles bort på børsen, men være med på å sikre framtida for folk i Norge. Vi trenger en stor investering i menneskene som bor her i landet og som er vår største ressurs dersom de får god utdanning, kultur og et godt helsestell.

Nei til finansiering av krig - ja til finansiering av velferd!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside