23. mars 2003

Jorun Gulbrandsen
er leder av AKP

Stopp krigen! USA ut av Irak!

Vi hater ikke amerikanerne. Men vi hater George W. Bush, den amerikanske våpenindustrien og de imperialistiske selskapene som vil ta midtøsten-olja ved å drepe befolkninga! Over hele verden viser de massive demonstrasjonene at folk er fylt av avsky og forbitrelse over det USA gjør. Dette skrives mens bombene faller over Bagdad og fjernsynet forteller om treff på ei boligblokk og 250 skadde. Var det kanskje masseødeleggelsesvåpen de hadde, de som bodde der? Hva er et våpen som ødelegger ei boligblokk og skader 250 folk (og sannsynligvis dreper). Miniatyrvåpen? Hele døgnet regner bombene ned, tett i tett, over byene. Det er helt sikkert ikke mulig å fatte hvilke lidelser og hvilken skrekk folk opplever, uten å oppleve det sjøl. Men svakt kan vi kanskje forestille oss hvordan det er å være sju år, eller gravid, eller på fødestua, eller på sjukehus, eller som gammel som ikke kan gå, eller som mor og far som bare er opptatt av at barna ikke skal lide. Det er dette krigstilhengeren Jan Petersen, Norges motbydelige utenriksminister, kaller "avvæpning med militære midler". Er det noen i hele verden som tror at en krig ikke rammer nettopp befolkninga? Når USA varsler at de skal slippe 3.000 bomber på noen timer - er det noen som tror at det er 3.000 palasser de skal treffe?

Om og om igjen opplever vi det samme. De imperialistiske stormaktene gjør hva de vil. USA har masseødeleggelsesvåpen. Bomber. Gass. Biologiske våpen. De brukte atombomber i Japan da krigen allerede var slutt. I Vietnam gasset de folk. De sprøytet mennesker og vegetasjon så folk den dag i dag fødes med misdannelser. USA har lang trening i å bruke masseødeleggelsesvåpen. Det er på tide at alle verdens folk og nasjoner krever våpeninspeksjon av USA! USA som demilitarisert sone!

USA møter uventa motstand i Irak. De forkynte på forhånd at befolkninga ville møte dem med sang og dans. Det har det blitt lite av. Tvert imot, mange byer har holdt stand i mange timer mot den overlegne amerikanske drapsmaskina. USA har fått trøbbel med Tyrkia som har sine egne planer med de kurdiske områdene. Bildene av sårede og drepte sivile vil nå bli gjort kjent i verden der sensuren ikke stopper dem, og svekke USAs troverdighet. Folkene i hele verden og de fleste statslederne tar avstand fra krigen. Det er massedemonstrasjoner i land etter land, by etter by, der folk fordømmer USA så sterkt de kan. Krigen koster, også i USA. Hundrevis av milliarder dollars brukes på krig mens de fattiges skarer vokser. Sønner som kommer hjem i bårer, hemmer krigslysten, skal vi ta lærdom av Vietnamkrigen. Det imperialistiske USA er militærteknisk sterkt. Men en stadig mindre menneskelig støtte nasjonalt og internasjonalt betyr en enorm svekkelse av makta. USA kommer i store vanskeligheter.

I følge nyhetssendingene og kommentarene i radio og fjernsyn, er det ikke mange som lenger tror på USAs påstand om at det er Saddam Husseins avvæpning krigen handler om, hvis de noen gang har gjort det. Den dreier seg om begynnelsen på en reell okkupasjon av store deler av Midtøsten.

I dag må kravet være: Stopp krigen! USA ut av Irak!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside