3. august 2003

Erik Ness
er redaktør av Røde Fane

Nettet - noe helt annet

Klassekampen har en serie om tidsskrifter og bruk av nettet. Røde Fane var blant de første tidsskriftene som opprettet egen nettside og har, siden Torbjørn Lurås var den første nettredaktøren vår fra 1995, lagt mye arbeid i nettversjonen av tidsskriftet. Hvorfor?

Hensikten med å legge ut på nettet har hele tida vært politisk, ikke kommersiell. Derfor legges artiklene ut så raskt vi har kapasitet til det, av og til før papirutgava har nådd noen av våre sju hundre abonnenter.

Vi har løst dilemmaet med at abonnentene skal ha bladet først på den ene siden og behovet for å gjøre politikken og artiklene kjent, ved å si: politikken først. (En annen side av saken er at en nettside som www.akp.no/rfane som er aktuell, skaffer abonnenter til bladet. Og: Virkeligheten er sånn at folk aller helst vil lese på papir.)

Med dette utgangspunktet vil vi dele tre erfaringer med ni års bruk av nettet:

1. Nettutgava er noe annet enn papirutgava.

På nettet prioriterer vi ikke bilder og layout, men lesbarhet og informasjon. Røde Fanes artikler er fulle av henvisninger, ofte er dette lenker til andre nettsider. Derfor er anvendeligheten for en som vil jobbe mer med stoffet, bedre med utgangspunkt i nettversjonen enn papirutgava.

Røde Fanes 1. mai-nummer i år var en bok, Krigen mot Irak ­ motivene bak. Dette er etter vår oppfatning den beste sammenfatninga av årsakene til okkupasjonen av Irak som er utgitt på norsk. Lesere av annonsene i Klassekampen vil være kjent med at den finnes.

Det ekstreme med nettutgava av Irak-boka er at nettredaktøren, i tillegg til å legge den ut på nettet, sjekka alle henvisningene i boka, lette dem opp på nettet, og laget lenker. Nettutgava er virkelig et funn for folk som vil grave dypere, mens papirutgava selger som varmt hvetebrød fordi vi har aktivister som vet at bare en bok er bok - og bøker er best å lese fra perm til perm.

2. Nettsida er et bibliotek.

Alle artiklene siden 1995 ligger på nettet. De er samlet i forhold til hvilket nummer de sto i, men også ordnet i forhold til tema og forfatter. I tillegg er det en egen søkemotor som søker igjennom hele nettsida, inkludert AKPs artikkelsamling, totalt over tusen artikler. Målet er å legge ut samtlige artikler fra 1972 da tidsskriftet ble startet. Det betyr mye skanning og korrekturlesing, men vel verdt det fordi et sånt politisk bibliotek trengs i tider der det er mulig å si nesten hva som helst om hva m-l-bevegelsen mente særlig på 70-tallet.

3. Nettet er et sted ungdom treffer oss.

Det er ikke sant at det bare er ungdom som bruker nettet, men det virker som de er mer på jakt. Det fører til at Røde Fane får unge lesere og abonnenter som ikke har blitt kjent med oss gjennom annonser i Klassekampen.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside