13. juli 2003

Erik Ness
er RVs førstekandidat i Larvik og med i AKP

Hvorfor FrP ikke avsløres

"I Larvik tar de øvrige partiene rett og slett ikke Fremskrittspartiets suksess på alvor," skriver redaktøren i i Østlands-Posten, Are Stokstad, sist lørdag. Et betimelig spørsmål. Kanskje det er fordi de fleste partiene er enige med FrP?

Stokstad har flere poenger. Ett av dem er: Hvordan er det mulig for et parti (FrP) å få så mange stemmer når det er så få som er enig med FrP på sak? Stokstad nevner lokale saker som:

  • Motstanden mot flerkino
  • Motstanden ungdomshus
  • Flytting av ferja

og jeg legger til: FrP vil bygge ut strandsonen, og har faktisk sammen med Høyre sørget for det i fire år nå. I verdenspolitikken er de en kloning av Bush og støtter bombingen og okkupasjonen av Irak. Ikke mange er enig med FrP i det, heller.

En sak Stokstad ikke skriver om, er om det faktisk er sånn at likheten mellom flere av partienes programmer er større enn forskjellene. Det er min vurdering og at det å å angripe FrP da blir som å bite seg selv i halen.

Til høsten er det kommunevalg og fylkestingsvalg og RV i Larvik mener dette er de to viktigste spørsmålene:

  • Kamp mot nedbygging av velferdsstaten, dvs. skolene, sykehjemmene, sykehusene, velferd for funksjonshemmede osv.
  • Rådmannsveldet, som er en organisasjonsform politikerne har innført i Larvik og mer enn 100 andre kommuner. Den gir rådmennene stor makt, og de folkevalgte desto mindre.

Disse to spørsmålene må ses i sammenheng: Organisasjonsformen sørger for at det lokalt er rådmannen som får skylda, ikke politikerne. Det er et nyttig organisatorisk vri når hensikten er å ramme velferdsgodene så mye at privatisering faller "naturlig".

FrP er det mest klare politiske uttrykket for å rasere velferdsstaten, svekke folkevalgt kontroll over ressursene og la de 5 % rikeste i landet bestemme 90 % av hva som er viktig. Noen kaller det markedsliberalisme, og det dreier seg om at de rike skal bestemme. Problemet er at denne tankegangen ikke er så veldig annerledes i flere av de andre partiene. Noen eksempler:

  • Salget av Larvik og Lardal E-verk ble gjort med Høyres, Arbeiderpartiets, Kristelig Folkepartis og Senterpartiets stemmer. Resultat: Dyrere strøm for folk, en ekstraskatt.
  • Ikke nok med det, de brukte et ikke ubetydelig millionbeløp av salgssummen på spekulasjon på børsen. Det var innbyggernes penger som ble brukt i spillet. Fondet styres i dag av den forrige ordføreren, fra Arbeiderpartiet. Mer FrP går det vel ikke an å bli?
  • Det var ikke FrP som sikret salget av Statoil, en viktig brikke i forvaltningen av norske ressurser og fremtidig rikdom. Eller privatiseringa av Telenor, oppdelinga av NSB og Posten - klar for billigsalg stykkevis og delt. Arbeiderpartiet fikk naturligvis støtte fra Høyre, FrP pluss pluss, minus SV. Hvordan skal DNA kunne framstå som motpol til Høyre og FrP når de er enige om så viktige spørsmål der kapitalen får makt og profitt, på bekostning av demokrati og folk flest?
  • Eller sjukehusreformen (Tønne-reformen) som var DNAs siste store reform, ansvarsfraskrivelsesreformen der folkevalgt innflytelse over sykehusene er en saga blott og der det er full åpning for å la private firmaer som ISS, Hydro, ABB osv. overta.

Det er ikke lett å avsløre andre hvis det man i virkeligheten gjør er å avsløre seg selv. Det er virkelig et stort dilemma for flere av partiene som mister stemmer til ytre høyre.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside