Lokalt materiale

Særleg i den første tida gav ml-bevegelsen ut mye lokalt stoff. Vi vil her etter hvert presentere en del slike saker.

Vi legger her ut trykksakene ut i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga variere med trykkvaliteten.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

En del lokalt materiale som ikke er direkte knytta til ml-bevegelsen, finnes i pdf-arkivet.

Oslo ||| Akershus ||| Telemark ||| Rogaland ||| Trøndelag |||

Oslo

Oslo-partiet gav ut internbladet Fram for partiet (FFP). Det finnes her.

Akershus

Telemark

Rogaland

Trøndelag

Partiet i Trøndelag gav ut internbladet Fram kamerater. Det meste av årgangene 1976–1991 finnes her.


Siste oppdatering 25. juni 2020.