Bolsjevik

Bolsjevik var fra 1968 og i mange år et internt blad for SUF, seinere SUF(m-l) og Rød Ungdom. Bladet har gjennom tidene hatt ulikt utseende, ulikt format – og ikke minst ulik produksjonskvalitet. Det siste gjør at vi ikke alltid har kunnet foreta vellykka automatisk tekstgjenkjenning av det skanna materialet.

Vi har ikke full oversikt over hvor mange blader som kom ut det enkelte år. Noen år har vi relativt komplett (særlig de første åra); andre år er det foreløpig store mangler (men det finnes ingen oversikt over hvor mange utgaver som kom de enkelte åra).

Vi har som praksis at vi sladder navn i interne publikasjoner. Begrunnelsen for dette finner du her. De første årgangene av Bolsjevik – før SUF innførte en streng sikkerhetspolitikk – inneholder blant annet fyldige møtereferater med fulle navn. Også her har vi valgt å sladde etternavn.

Årganger: 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | Ukjent år | Mer kommer, håper vi ...

Noen forsider

Forsida på Bolsjevik nr 2, 1968 Forsida på Bolsjevik nr 6, 1969 Forsida på Bolsjevik nr 1, 1970 Forsida på Bolsjevik nr 9, 1971 Forsida på Bolsjevik desember 1972 Forsida på Bolsjevik april 1973 Forsida på Bolsjevik nr. 2, 1975 Forsida på Bolsjevik nr. 2, 1981 Forsida på Bolsjevik november 1989

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Vi har foreløpig ingen blader fra 1977–79.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Vi har foreløpig ingen blader fra 1987.

1988

1989

1990

Ukjent år

Mer kommer ...


Andre publikasjoner fra SUF og Rød Ungdom

Siste oppdatering av denne sida 10. august 2020.