Politisk bulletin

Politisk bulletin (fra SUFs sentralstyre) var en serie stensiler som blei utgitt på slutten av 1960-tallet. De fleste utgavene hadde ei forside med ei fortrykt rød stjerne med bokstavene SUF over og innholdet i ei rød ramme nederst. De utgavene vi har, er dels nummerert med år og dels med årgang. Noen har bare nummer uten ytterligere tidfesting, og et par utgaver har verken nummer eller betegnelsen «politisk bulletin». Alt i alt er det derfor vanskelig å fastslå nøyaktig utgivelsestid og rekkefølge uten nærmere innholdsstudier. Opplistinga her er ikke noe forsøk på dette. Vi mangler tydeligvis en del utgaver. Alle utgavene er i A4-format. (Et forsøk på klargjøring av nummereringa i Bolsjevik nr 3, 1968 synes ikke spesielt vellykka.)

Politisk bulletin


Andre publikasjoner fra SUF og Rød Ungdom

Oppdatert siste gang 1. september 2014.