Tema: Faglig politikk og næringspolitikk

Her har vi publisert en del bøker, hefter og annet materiale om faglige spørsmål og næringspolitikk.

Siste oppdatering 18. november 2017
Arbeideropposisjon på LO-kongressen

Arbeideropposisjon på LO-kongressen
Innlegg og forslag fra de 5 delegatene fra Oslo Jern og Metall

Forlaget Oktober 1977, ISBN 7094-164-0
192 sider, 63 MB

To linjer i verdens fagbevegelse

Filip Kota:
To linjer i verdens fagbevegelse

Forlaget Oktober 1975, ISBN 82-7094-107-7
156 sider, 62 MB

Redder lønnsstoppen arbeidplassene?

Redder lønnsstoppen arbeidsplassene?

Studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1978, ISBN 82-7094-224-3
A5-hefte, 48 sider, 7 MB.

Inneholder fire innledninger fra et diskusjonsmøte i Det norske Studentersamfund (finansminister Per Kleppe, direktør i Norsk Arbeidsgiverforening Pål Kraby, Sigurd Allern fra AKP(m-l) og nestformann Kjell Gjerseth i klubben på Jøtul), samt klipp fra debatten. Videre Sigurd Allerns innledning om statsbudsjettet 1978 på et møte i opplysningsutvalget i Oslo AKP(m-l).

Tyssedal – 10 år som prøvestein på klassekampen

Tyssedal – 10 år som prøvestein på klassekampen

Utgitt av AKP(m-l) i Odda og Tyssedal, 1983
112 sider A4, 43 MB

Tariffoppgjøret 1978

Foran tariffoppgjøret 1978:
Kamp mot kriseforlik og lønnsnedslag

Hefte 2 i serien Hva vil AKP(m-l)?
Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-950-7
80 sider A5, 16 MB

Industripolitikk – borgeras strategi

Industripolitikk – borgeras strategi

Innledning holdt på RV sitt landsstyremøte 28. mai 1983
av Arne Lauritzen, faglig utvalg AKP(m-l)

20 sider A5; 2 MB

Forsvar vår nasjonale stålindustri

Forsvar vår nasjonale stålindustri

Utgitt av Rana AKP(m-l) 1988
16 sider A5, 2 MB

Styrk fagbevegelsens kampkraft

Styrk fagbevegelsens kampkraft

Faglig studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1974, ISBN 82-7094-070-4
205 sider, 39 MB

Faglig arbeid

Faglig arbeid

Studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1980, ISBN 82-7094-248-0
192 sider, 37 MB

Slutt rekkene

Slutt rekkene!

Studiesirkel fra faglig utvalg i AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1983, ISBN 82-7094-387-8
112 sider, 20 MB

Strasbourgertesene

Strasbourgertesene

Strasbourgertesene m.v

Heftet Streik! inneholder «Lærdommer om de økonomiske kampene. Strasbourgerkonferansens resolusjon i anledning av spørsmålet om streiketaktikken i den nåværende perioden». I tillegg inneholder heftet tre artikler: «Om streiker» av Lenin, «Klassekamp» av Stalin og «En rimelig dagslønn for et rimelig dagsverk» av Engels.

Vi legger heftet ut i to nokså like utgaver: Oktober-heftene nr 2 fra 1971 og Les og lær nr 3 fra 1977. Begge er på rundt 10 MB.