Røde Fane nr 3, 2004

Røde Fane nr 3, 2004

Nr 173 - årgang 33
Til årgang 2004

ISSN 0332-7892 (papir)
ISSN 1500-2810 (nett)

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness, Mathias Bismo, Birger Thurn-Paulsen, Taran Sæther, Arne Hedemann, Ingrid Baltzersen, Claus Fischer

Forsidefoto: Lucas Chiappe


Marxisme i Røde Fane

Redaksjonen har som mål å styrke stoff i bladet om filosofi, økonomi - styrke både opplysning og debatt om marxisme. Stoff sorn problematiserer og bevisstgjør hvordan vi tenker og analyserer. Med bladets utgangspunkt: mer om marxisme.

I dette nummeret er det flere artikler enn vanlig som drar i den retningen. Allerede på neste side finner du artikkelen "Klasse teller" av Sin Jensen.

Marxisme er en kritisk teori for å forstå for å kunne forandre, med et klassestandpunkt for arbeiderklassen og verdein undertrykte.

Vi tror at artiklene om EU, imperialismens herjinger og kriger, artikler om kampen for velferd og mot privatisering også i Norge vil bli bedre og skarpere hvis vi lykkes å både lære og problematisere analyseverktøyet, marxisme.

Ideer fra leserne, artikler eller tips, mottas med takk. Så får vi se hva vi får til sammen.

En korrigering

I artikkelen "Kommersialisering av drikkevannet" i nr 2, 2004 av Trude Malte Thomassen vil forfatteren korrigere en feil om eksport av energi:

"Eksporten har til tider vært ti ganger så stor som forbruket innenlands." Dette er en opplysning jeg har fra Aftenposten. Det viser seg imidlertid at det dreier seg om den totale eksporten og forbruket av energi, det vil si vannkraft, olje, gass og vindkraft. Statistikken til Nordel viser at vi i 2002 eksporterte tre ganger så mye som vi importerte av strøm.

Se ellers Vannbevegelsen nye nettside www.vannbevegelsen. no.

Sommerinnsamlinga

Selv om sommeren vel må regnes for åvære over, drypper det fortsatt inn bidrag til Røde Fanes årlige innsamling. Per 1. oktober er det kommet inn 30.450 kroner fra 106 givere.

Det er takket være denne årlige innsamlingen at vi kan utgi ekstranummer som India-nummeret i vinter og det om EU i sommer.

Vi bukker og neier!

Hexa Alexa
Råd til arbeiderkvinner

Hexa Alexa er opptatt av at arbeiderkvinner skal klare seg bra. Denne gangen er turen kommet til lærerinnene. Slik skal dere få høyere lønn:

Hele hemmeligheten er at dere må skaffe dere elever som kan gjøre det strålende på prøvene.

  • Elever med lese- og skrivevansker? Hiv dem ut av vinduet og be faren komme og hente dem.
  • Nervøs elev sum gjemmer seg dagen lang mot fortidas minner om vold og gru? Vis ingen nåde. Inn på galehuset.
  • Elever som kan urdu, arabisk, farsi og albansk? Sorry, hvis norsken halter, kan de bare reise hjem til bestemor.
  • Elever uten oppvekst i bokhylla og dermed de reine sinker i akademiske funderinger? Herregud, det nytter likevel ikke. Be barnet flytte ut i skogen og bli dyrenes beste venn.

De som blir igjen, evner å pugge svarene på prøvene som kommer.

Du vinner, du er best, du kan ta på den gule ledertrøya og få hundre tusen mer i lønn.

Bruk noen av pengene til en fin rustning. Den kan være god å ha når de sjølforskyldte taperne og foreldrene deres kommer for å kaste DEG ut av vinduet.

(Hexa Alexa er en fast spalte i bladet akp.no som kommer en gang i måneden.)

Nei '04

1.-3. oktober arrangerer Nei til EU en stor og landsomfattende konferanse om hva et norsk EU-mcdlemskap vil bety.

Det blir innledninger, paneldebatter og diskusjon om påvirkningsmuligheten vi har i og utenfor EU, om EUs nye grunnlov, EUs rolle i globaliseringen, forvaltningen av naturressursene, sikkerhetspolitikk, pengepolitikk og andre temaer som blir sentrale i neste EU-kamp.

Nei '04 avholdes i Folkets hus i Oslo, og er åpen for alle nei-folk, diskusjonslystne eller nysgjerrige.