29. september 2002

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Sterilisering med prislapp 6.079 kronerKvinner må bestemme over sin egen reproduksjon. Det er bare ved at kvinner har den fulle råderetten over sin egen kropp at morens og barnas helse kan tas vare på, ut fra de forutsetninger som omgivelsene ellers gir. Dette har vært kvinners standpunkt - hvor lenge? Alltid? Det er vel ikke godt å dokumentere det. Sikkert er det i hvert fall at den organiserte kvinnebevegelsen slik vi kjenner den, i de siste 150 åra har hatt kvinners makt over antall barnefødsler som en av sine aller viktigste kampsaker. Dette har hele tida vært et spørsmål hvor klasseforholdene har blanda seg inn. Rike kvinner fikk muligheter til å begrense barnetallet. De fattige kvinnenes helse ble ødelagt av alt for mange barnefødsler, de sleit med store barneflokker og de levde i konstant økonomisk nød.

Katti Anker Møller var en uredd kvinne som tok parti for arbeiderklassens kvinner. For å gi prevensjonshjelp, fikk hun oppretta Mødrehygienekontoret i Oslo i 1924. Hun fortsatte å slåss for retten til abort utført av lege. Hun visste godt at kvinner får utført abort uansett hvor det gjøres, hvis hun sjøl mener det er helt nødvendig. Sjøl om det er hos en såkalt "klok kone", sjøl om kvinnene vet at de risikerer livet i blødninger og betennelser. Kampen var hard og lang. Kvinnebevegelsen vant den store seieren i 1975. Da kom loven om sjølbestemt abort. Da gjallet slagordene i gatene: "Aldri mere strikkepinner, kloke koner, vonde minner!"

Sterilisering har i mange år vært et valg for kvinner som har ment at de ikke vil ha flere barn. Vi som fikk barn på begynnelsen av 70-tallet, ble tilbudt sterilisering som en prevensjonsmetode noen år etter. Å slippe spiraler, piller og pessarer har for tusenvis av kvinner vært et veldig godt valg. Å ha maksimal kontroll, å være kvitt den stadig frykten for å bli uønsket gravid, er en forutsetning for seksuell frigjøring for kvinner.

Gratis har også vært et godt valg! Gratis prevensjonsveiledning på Mødrehygienekontoret og på helsestasjoner, gratis abort på sjukehus, gratis sterilisering. Det var et stort tilbakeslag for kvinnene, kvinnebevegelsen og tradisjonen fra Mødrehygienekontorenes modige forkjempere at sterilisering blei en dyr vare fra 1. januar 2002. Menn må også betale for sterilisering, dessverre. 1.268 kroner er prisen. Veldig dumt i et land som ligger på jumboplass i Europa når det gjelder bruk av kondomer. Kvinner må betale mye mer: 6.079 kroner koster det i egenandel. Da denne prisen ble vedtatt, trakk mange kvinner seg fra ventelistene. De hadde bestemt seg, søkt, stod på venteliste, trakk seg. Det fikk Kristelig Folkepartis kvinner til å be helseminister Dagfinn Høybråten om å fjerne egenandelene. De kjemper jo for å få aborttallet ned.

Nå legges statsbudsjettet fram. SV sier de vil fremme forslag om at egenandelene på sterilisering skal fjernes. Det er bra. Dagsavisen forteller 14. september at FrP vedtok på landsmøtet sitt at egenandelene bør fjernes. Men at partiet nok ikke vil prioritere denne saka ved behandlinga av statsbudsjettet. Flere lokale lag i Arbeiderpartiet har foreslått at landsmøtet skal gå imot disse egenandelene. Kanskje er det flertall i Stortinget mot. Men det er altså likevel ikke sikkert de blir fjernet. En kritikk av prisene i dag går ut på at det er diskriminering av kvinner når de må betale mer enn menn. Vi får håpe at dette ikke rettes opp ved å lage like høy pris på menns sterilisering ...

Kvinneorganisasjoner av alle slag, grupper av medlemmer i de politiske partiene som vil forsvare kvinners rett til å kontrollere sin egen reproduksjon: Krev at egenandelene på sterilisering fjernes! Det var nettopp klasseforskjellene Katti Anker Møller var opprørt over. De rike kunne ordne seg. De fattige hadde ikke råd til det. Det viktigste redskapet for å sikre like formelle rettigheter for alle, er prinsippet om at alt skal være gratis!

Før vedtaket om betaling ble fattet, meldte NRK dette 27. desember 2001: "Thomas Åbyholm som leder kvinneklinikken på Rikshospitalet har ennå ikke mottatt brevet fra Departementet. Nå er han oppbragt over beskjeden og sier dette faktisk også vil ramme mange syke. - Noen ønsker det frivillig. Andre må velge det fordi de ikke tåler p-piller, eller fordi de synes det er vanskelig å bruke spiralen. Enkelte blir av medisinske grunner rett og slett frarådet å bli gravide, sier Åbyholm."

Det koster å holde seg frisk i et klassesamfunn!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside