28. april 2002

Gudmund A Dalsbø
er redaktør for www.akp.no

Tog mot togJeg er ikke så mye ute og reiser for tida, men en og annen flytur blir det nå. Stort sett bruker jeg buss til og fra Gardermoen, det er billigst. Men nylig fikk jeg overta to flytogbilletter fra noen som ikke hadde bruk for dem. Så forleden satte jeg meg inn i det futuristiske grå monsteret som trafikkerer strekninga Oslo - Gardermoen. Som på alle transportmidler med respekt for seg sjølv fantes det et om bord eget kundemagasin. Det var av akkurat passe omfang for den korte turen.

Ettersom jeg fortsatt har litt hukommelse igjen, førte dette til at jeg ikke hadde lesestoff på tilbaketuren fire dager seinere. Det var da jeg til min perverse fornøyelse oppdaga Flytogets årsberetning i stollomma. Jeg leste storøyd om Flytoget som varemerke, om firmaets visjon og om de ansattes betydning for å få iverksatt denne visjonen, om markedsandeler og fornøydhet. Det var en verden utafor min enkle fatteevne at en kunne si så mye rart om en 19 minutters tilbringertjeneste.

Jeg forstod også at det var av vesentlig betydning for gjennomføringa av visjonen (jeg trur det var noe sånt som "Flytoget – den mest profesjonelle delen av reisen") at bedriften Flytoget blir skilt ut som eget selskap, eller ikke lenger eid av NSB – vel, det er grenser for detaljer et forbausa menneske kan få med seg på et drøyt kvarter. Jeg skjønte at dette var direktørens fanesak.

Like før ankomst Oslo S var det jeg oppdaga det: Flytoget var oppriktig bekymra for nedgangen i antall flyreiser etter 11. september. Det stod en heil del om dette. En kunne merke gråten i halsen på direktør Kjøll.

Og atter en gang kunne jeg forundre meg over hvilket samfunn vi har skapt. Det er altså slik: Dersom NSB generelt skulle lykkes i å ta markedsandeler fra SAS, så er det altså grunnleggende negativt for NSBs datterselskap Flytoget - og visjonene brister formodentlig. Tog står altså mot tog.

Nok et lite eksempel på at det er grunn til å gå i tog mot dette samfunnet om noen dager.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside