24. april 2002

Jorun Gulbrandsen og Turid Kjernlie
er hhv leder og kvinnepolitisk ansvarlig i AKP

Pornomillionærer vil ha mer!Beate Uhse åpner pornobutikker i Bergen og Stavanger 24. og 25. april. Leif Hagen i Oslo. Alle i sentrum. Dette er et framstøt fra pornoprofittørene hvor de forsøker å framstille virksomheten sin som moderne pikant lek og moro.

Pornomillionærer

Beate Uhse er død. Hun stiftet og eide et pornoselskap i Tyskland og har drevet det i 40 år. Det har forgreininger i flere land, er et gigantselskap med nesten 2 milliarder kroner i omsetning. Uhse kjøpte høsten 2001 de norske pornobladene Lek og Cocktail.

Leif Hagen eier et pornoimperium med filmselskap og videoporoduksjon. Ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i Norge for rundt 15 år siden. Har likevel gitt ut blader i Norge hele tiden via selskapet Nordic Publications og distribuerer bladene sine gjennom bl.a Narvesen. Hvis noen er i tvil om hvorvidt det er porno dette handler om, så gå inn og se på disse firmaenes hjemmesider.

Sex eller pornoindustri?

Vår motstand handler faktisk ikke om lakk og lær. Folk må gjerne bruke pengene sine til å kjøpe pisker og røde korsetter for 5.000 kroner. Vår motstand handler ikke om at vi synes røde korsetter, ikke en gang røde underbukser, er støtende, ja ikke engang FRAVÆR av underbukser synes vi er støtende. Vi har et større perspektiv.

Og det større perspektivet handler om: Vi har å gjøre med en pornoindustri som har svært mye penger å hente på å bli mentalt legalisert i vår tankegang, på å bli alminneliggjort. Vi står overfor megaselskaper som først og fremst blir rike på at kvinner og barn selges og kjøpes. Grunnen til at folk kjøper pornoen, er ikke det moderne og åpne, men det lumre og innestengte. Det trange synet om at sex er syndig og grisete. Pornoen lever av tabuene. Det er pornoen, ikke vi radikale og feministiske pornomotstandere, som beskriver sex som skittent. "Dirty", "filthy", "grisete" og "skittent" er pornoens ord, ikke våre!

Er det fint å bli modne for barnemishandling, vold og rasisme?

Blader som Lek og Cocktail, Cats og Aktuell rapport er en del av en pornoproduksjon som alminneliggjør, ja faktisk fremmer seksuelt misbruk av barn, som fremmer prostitusjon, vold mot kvinner og rasisme. Hvorfor skulle dette være moderne og ønskverdig? Hvis det er sånn at noen spør: "Er Norge modne for dette? Er kvinnene i Norge modne for dette", vil vi si:

Hvis Norge og norske kvinner IKKE er modne for dette, ikke er moderne nok for dette, så kom med medaljene og gi dem - til kvinnene! Noen har altså bevart sin tenkeevne og sin medmenneskelighet!

Butikkene det er snakk om, og deres svært påkostete reklamemaskineri, forteller om modernitet, det er det vi skal tro på. Representanter for denne bransjen pleier å si at de ikke driver med porno, de bare formidler sex, og hvem kan være mot det? Ja, hva annet skal de si? De sitter jo med armene langt nedi honningkrukka. Tobakksindustrien har også sin måte å fortelle om varene sine på. Antakelig er ikke profittørene de beste vitnene om hva som selges.

Det blir som i eventyret om ulven og Rødhette. Ulven legger seg i senga med bestemors hatt av lakk og lær. Vi inviteres til å være modne for hatten. Slik at vi ikke skal se ulven.

Mental forberedelse for ny teknologi

Pornoindustrien har hatt voldsomt utbytte av de teknologiske endringene som har ført til en eksplosjon i produksjonen av videoporno, telefonporno og internettporno. Distribusjonsmåten har i samme takt endret seg slik at prinsippet nå er "fra hvor som helst til hvem som helst". Pornoindustrien har fått redskaper som gjør at pornoen lett kan trenge inn i den minste pore, til det enkelte menneske i samfunnet. For å utnytte dette fullt ut, er det viktig for industrien å bli godtatt. TV er et medium de ikke har kunnet bruke fullt ut ennå, men de forsøker. Den neste generasjons mobiltelefoner er pornoindustriens neste gullegg. Da kan folk bestille, se og betale internettporno og filmer via mobiltelefonen sin. Det har vært framsynt av pornoimperiet Beate Uhse å lage en avtale med Telenor Mobil om akkurat dette (høsten 2001). Alt dette betyr at mens det for noen få år siden var nødvendig for folk som ville ha porno av alle slag, å vite hvor de skulle gå eller bestille på postordre, så må folk nå arbeide veldig hardt for IKKE å få porno inn i stua, i klasserommet, på jobben og i barnerommet. De såkalte sex-butikkene som åpnes nå, er ikke annet enn et ledd i et planmessig arbeid fra pornoindustriens side for å flytte grenser i befolkningas bevissthet. Industrien er avhengig av en viss aksept hos folk for å få utnyttet den teknologien som nettopp befolkninga sitter inne med.

Det handler om makt

Er det et nederlag for kvinnebevegelsen at Beate Uhse og Leif Hagens firmaer får etablere seg midt i smørøyet og gågatene i de største byene?

Nei, det er det ikke. Grunnen til at det ikke er noe nederlag for kvinnebevegelsen, er at kvinnebevegelsen og milliardselskapene ikke slåss en rettferdig kamp. Det er David mot Goliat. Selv politiets jurister står på pornoens side. Vi lever ikke i et demokrati. Det er ikke likeverdige parter som slåss eller argumenterer. Vi lever i et kapitalistisk samfunn. Det betyr at det er kapitalen, profittinteressene, som har åpenlys makt til å bestemme hva som skal skje, og de har definisjonsmakta til å avgjøre hva som er rett og galt.

Vi andre, selv om vi kan være i flertall, kan møte denne makta bare som opposisjonelle. Men det betyr ikke at vi skal la være å slåss. Tvert imot, Leif Hagen er blitt jaget ut av Norge en gang før!

Unge jenter vil ikke ha porno

Pornorepresentantene sier at de med disse butikkene vil henvende seg til unge kvinner mellom 25 og 35 år. Firmaene framstiller seg sjøl som forkjempere for den frie og morsomme seksuelle praksis. Vi kan tenke oss at det er lurt av pornoindustrien å henvende seg til byfolk over 25 år, for mange av dem har mye penger. Vi kan også tenke oss at det er noen som har lyst til å være som kvinnene i Sex og singelliv. Framfor alt kan vi tenke oss at mange jenter og gutter har et veldig ålreit forhold til seksualitet på den måten at de synes det er naturlig, og ikke syndig og tabubelagt. Når det samtidig er slik at det BARE er gjennom pornoen man kan treffe beskrivelser av noe som framstår som seksuelle handlinger, er det ikke rart at porno kan framstå som "åpen" og "frigjørende". I hvert fall så lenge man ikke har sett nøyere på hva den inneholder.

Vår erfaring er imidlertid at unge jenter og kvinner (og gutter) som vet hvordan innholdet i pornoen er, tar avstand. Ikke bare det, de tar sterk avstand. Å stå på gata med en utstilling av porno for å samle underskrifter mot den, er en travel aktivitet. Folk skriver. Veldig vanlig er det at unge jenter protesterer. Det kan hende de tilhører den generasjonen som er den nærmeste til å føle konsekvensene av vårt ekstremt sexifiserte samfunn. Kanskje erfaringene ikke er så positive. Det har skjedd en svært viktig endring i kvinnebevegelsen på en tre år. Det er de unge kvinnene og jentene som dominerer på møtene, i diskusjonene, i åttendemarstogene. De over 40-50 er i desidert mindretall. Dette varsler en ny epoke med ny jente- og kvinnekamp i en ny tid. Om pornobaronene og pornoprofittørene føler seg trygge i dag, er det godt mulig at de vil miste grunnen til slike gode følelser.

(Kronikk i Klassekampen 24. april 2002)

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside