23. juni 2002

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Seks gode grunner for å komme seg ut på gata 24. juni1. Mot økende fattigdom i verden

Verdensbanken har en forskerkonferanse i Oslo. Det er ikke forskerne vi demonstrerer mot. Det er mot den politikken Verdensbanken fører mot fattige land. Banken tvinger landene til å gjøre som den vil. Privatisering av offentlige institusjoner, fjerning av offentlige fellesgoder for å gjøre dem til handelsvare for dem som kan betale, krav om hva naturressursene skal brukes til, svekking av arbeidervernlover, - dette og mye mer gjør at fattigdommen øker for folk flest. Sjøl den tradisjonelle middelklassen mister det de hadde - noe Argentina er et eksempel på. De fattige landenes gjeld har økt. Pengestrømmen går fra sør til nord. Akkurat som den har gjort i hundre år. Imperialismen har fått et nytt navn - globalisering.

2. Mot det urettferdige maktforholdet i verden

Det ligger i sakens natur at det er de rike landene i nord og de store internasjonale selskapene som har makta i verden, med USA som den mektigste. Det som tjener USA, skal skje. I Verdensbanken har landene makt etter hvor mye penger de har skutt inn. Slik er Verdensbanken bygget på kapitalismens mest grunnleggende og synlige prinsipp; Har du pengene, har du makta.

3. Mot den norske regjeringas positive arbeid for Verdensbanken

Norge er vertskap for konferansen. Det er ikke i motstand, men i samarbeid og med tilslutning. Verdensbanken fører den norske statens politikk, ikke bare denne regjeringas, men statens. I år etter år. Fordi Norge er et kapitalistisk samfunn med så store oljeressurser at landet opererer som en oljeimperialist i fattige områder. Den norske statens (overklassens) økonomiske og politiske interesser faller sammen med USAs og EUs interesser, men ikke med det norske folkets.

4. Mot utarming, drap og salg av kvinner

Det fryktelige fattigdommen fører til at den typiske fattigbonden i den tredje verden, kvinnene, utarmes på tross av et umenneskelig slit. Mange reiser inn til byene i håp om et levebrød. Mange blir tvunget inn i prostitusjonen. Av rein nød. Noen lokkes med jobber som viser seg å være prostitusjonsarbeid i andre land. Den internasjonale handelen med kvinner og barn øker hele tida. Et liv i vold og sjukdom. Drap og død i kjølvannet. Sjølsagt har ikke Verdensbanken vedtatt at dette skal skje. De har bare bidratt sterkt til de vilkåra som gjør at slike ting skjer.

5. For å vise hvor sterk motstanden er

Det er en veldig brei og alminnelig kritikk av Verdensbankens politikk. Det står omtrent 50 organisasjoner bak demonstrasjonen mot Verdensbanken. Aksjon mot Velferdsstaten, SV, Oslo Senterparti, AKP, Adbusters, LO i Oslo, Attac og mange flere. Denne fronten består stort sett av alle grasrotbevegelser i Oslo, Norge og enda noen til. Dens styrke på mandag vil fungere positivt for den videre antikapitalistiske kampen og for kampen mot de mange markedsliberalistiske framstøta som kommer.

6. Ta gata tilbake

Bli med i Vaterlandsparken på Grønland. Reclaim the Street-bevegelsen har ved flere anledninger satt søkelyset på konkrete forhold som har stengt folk ute fra områdene sine. Den har slåss mot planer om motorveier gjennom boligområder, mot reklameforsøplinga av det offentlige rommet, mot at offentlige, frie muligheter er blitt varer på markedet for dem som har penger. Festen i Vaterlandsparken etter toget kan bli et eksempel på at folk kan styre seg sjøl og lage sin egen underholdning.

Bli med! Gjør ditt for at vi blir mange!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside