7. mars 2002

Jorun Gulbrandsen
er leder i AKP

Erna Solberg og regjeringa
er farlig for pasientene!


Det er ikke sjukepleiernes streik som rammet pasientene og de framtidig sjuke. Det er den forrige og den nåværende regjeringa og NAVO som er de farlige, som setter liv og helse i fare og som forlenger mange pasienters lidelse. Sjukepleiernes streik kunne ført til bedre bekvinning og bemanning på sjukehusene, noe som nettopp hadde tjent befolkninga. Dette skjønte selvfølgelig folk flest. En undersøkelse gjort av Norsk Gallup i begynnelsen av februar, viste at 93 prosent mente Staten bør gi sykepleierne en tariffavtale, og 91 prosent mente bedre lønn vil rekruttere flere sjukepleiere.

AKP tar skarp avstand fra kommunalminister Erna Solberg og regjeringas maktmisbruk overfor sjukepleierne. Vedtaket om at streiken skulle stanses med tvang, er nok et eksempel på at det er svært dårlige vilkår for streikeretten i Norge. I juni for to år siden var det Sylvia Brustad og Arbeiderpartiregjeringen som stanset hjelpepleiernes streik med samme tvangsvedtak.

Bare 4% av sjukepleierne på sjukehusene var i streik. Forbundet la mye arbeid i å ta ut streikende på en slik måte at pasienter skulle rammes minst mulig. Nettopp for at regjeringa ikke skulle få noe påskudd til å stanse streiken.

Enten stanset Solberg streiken bare for å vise makt og vise alle nok en gang at streikeretten ikke skal brukes nevneverdig i Norge. Eller så er 4% i streik så katastrofalt for helsevesenet at folk dør av det. Hvis det er tilfelle, burde Erna Solberg og hele regjeringa se seg sjøl i speilet. Hvis bekvinninga er så dårlig i det daglige, burde Solberg ta realitetene inn over seg og sørge for en helt annen lønnspolitikk. En som får sjukepleierne til å bli i jobben og som rekrutterer nye.

Sjukepleierstreikens krav var enkelt. Når staten hadde overtatt sjukehusene og sjukepleierne fikk en felles arbeidsgiver, så skulle de også ha en tariffavtale som gjaldt alle. Arbeidsgiverorganisasjonen NAVO gikk ikke med på dette. Regjeringa nektet sjukepleierne å slåss for kravet sitt, - et krav som folk flest støttet. Streiken var viktig for alle som slåss for å opprettholde sentrale, kollektive avtaler om lønn og arbeidstid. Streiken var viktig for alle kvinnerike yrker som slåss for levelige lønns- og arbeidsvilkår. Neste slag i denne kampen står for døra - i tariffoppgjøret.

Vi oppfordrer fagforeninger, klubber og kvinneorganisasjoner om å vedta protester mot regjeringens bruk av tvungen lønnsnemd. Vi oppfordrer alle som støtter sjukepleiernes krav om å gi sympati og støtte! De har tatt belastninga med å gå ut i en streik, med kampvilje, entusiasme og alvor, og de er blitt stanset med tvang. Gi dem støtteerklæringer nå!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside