30. mars 2001
Ellen Røsjø
med i Oslo-foreldrenes SFO-aksjon og i AKP

Skolefritidsordning for alle nå!

Alle barn bør få tilbud om heldagsskole og gratis skolefritidsordning (SFO). Men virkeligheten er så langt herifra. Foreldre i Oslo rører på seg og protesterer mot årets urimelige prishopp. SFO har svært varierende priser fordi det er opp til den enkelte skoles driftsstyre å fastsette prisen. Byrådet i Oslo prøver å skyve en stadig større del av utgiftene over på foreldrene. Byrådet har gått så langt at de bryter loven. Nå har Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus gitt kommunen en frist til 1. mai til å rydde opp i klare brudd på forskrift til opplæringsloven, og namsretten har gitt foreldre på Ruseløkka medhold i at skolen har brutt loven og krevd dem for utgifter de ikke skal dekke.

Samtidig holder staten tilbake tilskudd til SFOene i Oslo. Mange foreldre har fått store påslag i prisen. En del foreldre tvinges til å si opp plassen til barnet. Foreldre som nekter å betale årets prisøkning har alt fått inkassokrav, enda namsretten har slått fast at kravet er ulovlig. Det er uholdbart at det skal ta så lang tid å rydde opp i klare lovbrudd.

Staten og kommunen må presses til å dekke en større del av kostnadene. Bystyret i Oslo burde vedta en maksimalsats for en SFO-plass og inntekstgradert betaling (som i barnehagen).

Selvfølgelig er pris avgjørende for hvor mange barn som kan få gå på SFO. I Oslo indre øst ble ordningene bygd ut til å ta imot flere barn da man fikk Oslo indre øst-midler og hadde gratis ordning. Da midlene til tiltaket ble redusert og foreldrebetaling gjeninnført, slutta mange barn (opptil halvparten). På den skolen som har greid å beholde et gratistilbud for dem med lavest inntekt har deltakelsen holdt seg høy. På Søndre Nordstrand er det nå først og fremst barna med minoritetsbakgrunn som slutter etter prisøkninga.

Mange har også uttalt seg om viktigheten av et slikt tilbud for det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. SFO er helt avgjørende for lek, sosial kompetanse, integrering, språkopplæring. Vi veit at med høye priser er det dem som trenger det mest som faller utafor og mister tilbudet. Det vil bli flere unger som driver gatelangs, ser på såpeserier mens de venter på at de foresatte kommer hjem fra jobb eller aldri får sjansen til å leke seg til å lære norsk. Skal SFO bli et tilbud for alle barn, må Stoltenberg & co. og kommunene sette av penger til formålet. Det holder ikke med store ord om hvor viktig tiltaket er i valgkampen og samtidig skyve mesteparten av regninga over på foreldre og kommuner med dårlig økonomi.

Foreldre i Oslo samler seg nå og aksjoner er på gang. Følg med på nettstedet: www.svante.no/sfo.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside