19. mars 2001
Mathias Bismo
student, nestleder i Hordaland AKP

Det sku' bo folk i husan

5. mars tok fire studenter ved Universitetet i Bergen selv ansvar i forhold til den elendige boligsituasjonen og okkuperte Sydneshaugen 10, et av flere hus i området universitetet bare har latt stå og forfalle. Universitetsdirektør Sverre Spildo, som i festtaler hevder han støtter flere billige boliger i sentrum ble rasende. "Det er et stort ansvar for oss," uttalte han til studentavisa Studvest, "å ha folk i et hus som er ment å stå tomt." Derfor leide han inn Securitas-vakter til godt over 100.000 kr av universitetets allerede dårlige midler. Derfor kuttet han vann og strøm. Derfor boltet han igjen brannutgangen. Derfor utsatte han beboerne for psykisk terror.

"Det er jo tredve ledige hybler på Fantoft," sa han til sitt forsvar. Ja visst, men det er nå en gang slik at flere hundre står i kø, og at dette er boliger som bare er tomme mens man venter på at nye folk skal flytte inn. Det er nå en gang slik at det ved alle universitets- og høyskolebyer er stor mangel på boliger ved semesterstart. Det er nå slik at det organiseres gymsalovernattinger og at studentsamskipnadene lager lister over folk som kan ha en "på sofaen" en viss tid. Noe som i utgangspunktet er ganske utbredt.

For tiden selger universitetet ut flere tomme hus. Hvor går de? Selger Spildo dem til studentsamskipnaden for en billig penge. Nei, han selger dem på det private marked. Han benytter ikke anledningen til å gjøre noe i tråd med festtalene sine. Sverre Spildo og staten representert ved Universitetet i Bergen bidrar med dette til å presse boligmarkedet ytterligere.

Husleiereguleringer oppheves. Stat, kommune og offentlige instanser selger ut til private hushaier, hvis eneste mål er så høye husleier som mulig. Dette rammer studenter, arbeidsløse, lavtlønte og alle som ikke har råd til å kjøpe hus på et marked hvor prisene stadig presses i været på grunn av såkalte "byfornyelser" og "standardhevinger". Det er tydeligvis ikke lenger en menneskerettighet å bo. I hvert fall ikke hvis man skal ha råd til utgifter utover bokostnadene.

Beboerne i Sydneshaugen 10 fikk stor støtte. Da ryktene første gang gikk om at politiet skulle kaste dem ut, ble det mobilisert tre hundre mennesker på en drøy halvtime, og helt frem til de ble kastet ut om morgenen 14. mars var det støttespillere utenfor som bidro med forsyninger og sosial kontakt. Forsyninger ble spandert av Kafe Kaffaan, Anker Hotell, Godt Brød, Shell, Det Akademiske Kvarter og Velferdstinget ved universitetet. Erlend Øye fra det fremgangsrike bandet Kings of Convenience stilte opp med gratiskonserter utenfor huset. Over 1.000 folk skrev under på støtteoppropet. 43 naboer ga sin støtte, ikke minst takket være kolonialen på hjørnet, hvor underskrifter ble samlet inn. Selv Securitas-vaktene så ut til ikke å bry seg særlig da folk gikk inn i huset.

Elleve mennesker ble arrestert da politiet gikk til aksjon. Også politiet mislikte denne oppgaven. De eneste som ikke støttet beboerne var universitetsledelsen samt enkelte fanatiske filosofiske liberalister. Selv studentsamskipnadsleder og Høyre-medlem Sveinung Fjose tok i debattprogrammet Agenda på TV Hordaland beboerne sterkt i forsvar.

Å ha et sted å bo må være en menneskerett. Hvis staten og kommunen ikke lar folk bo rimelig, så er egen aksjon den eneste muligheten, og det står nok av tomme hus rundt omkring i Bergen og andre steder. I Nederland er det en lov som sier at når hus har stått tomme så og så lenge er det bare for folk å bebo dem. Denne loven fantes også i Norge tidligere, men ble fjernet før boligsituasjonen ga anledning til å la hus stå tomme over lengre tid.

Det sku bo folk i husan,
husan e som folk
Folk træng hus og hus træng folk
i all si tid

(Ole Bremnes)

Forrige mening | Flere meninger | AKP si hjemmeside

Til AKP si hjemmeside