17. mars 2001
Jorun Gulbrandsen
leder av AKP

Den onde og dumme
Frank Willy Larsen

Frank Willy Larsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har kommet på en idé. Den vil hjelpe mot "omskjæring" av jenter, mener han. I følge VG 13. mars. Frank Willy tenker på jenters kjønnsorganer. Jeg tror han har grubla: "Hvem tar på dem?" Jeg vet ikke hvilken mental liste han har laget seg. Det handler om nokså små eller unge jenter, formodentlig jomfruer, så lista kan vel ikke være særlig lang?

- Tollerne! Tollere kan lete etter narkotika i den smuglermistenktes kroppsåpninger! Tollere kan lete etter narkotika i småpikers skjeder! Frank Willy forteller at unge jenter ikke omskjæres i Norge, men sendes til utlandet. Det er altså de nyskårete og nysydde om skal finnes. De skal finnes helt tilfeldig når tollerne tror at jentene har narkotika gjemt bak sømmer og jomfruhinne, slik Frank Willy må se dette for seg. Så når tollerne stikker sin behanskede langfinger inn i jentas skjede, skal tolleren også leke gynekolog og finne ut om "omskjæringen". Er klitoris vekk? De indre kjønnslepper? Vanskelig å kjenne i farta? Hva med de ytre? Er hun trang? Fordi hun er liten? Jomfru? Sydd? Rapport!

"Hvis vi mener noe med å ta opp kampen mot omskjæring, bør vi bruke alle tilgjengelige virkemidler," sier Frank Willy. Så kan straff deles ut, minst 6 måneders fengsel. Jenta skal kanskje ikke i fengsel? Er det mamma og pappa som skal i 6 måneders fengsel? Skal beviset legges fram i retten? Skal det tas foto? Skal jenta til en undersøkelse til, hos en virkelig gynekolog, før rettssaka?

Det må ha streifet journalist og tolldirektør at "alle tilgjengelige virkemidler" kan friste til rutinemessig sjekk av tissen til antatt kjønnslemlestede jenter (Hallo! Hudfarge?!) For fungerende "toll- og avgiftsdirektør Finn Fredriksen", som er positiv til rapportering, sier "det er viktig å presisere at dette ikke skal endre våre rutiner. Det er narkotika vi ser etter. Et eventuelt pålegg om varslingsplikt skal ikke medføre at vi sjekker eksempelvis unge jenter fra Somalia oftere enn før."

Tanken om å bruke tollere til fittesjekk uten mistanke om narkotika, slipper likevel ikke taket. VG ringer den intelligente barne- og familieminister. VG: "Kan det være aktuelt å la tollere sjekke jenter basert på mistanke om omskjæring?" Karita Bekkemellem Orheim: "Tollere som oppdager kjønnslemlestelse i sitt arbeid, bør varsle om det." Om hun har noen forbehold, kommer de i hvert fall ikke fram. Hun er for likestilling, har vi hørt før. På Stortinget behøver ikke det bety å være grei mot jenter eller å redde dem fra ytterlige ydmykelse.

Dagen etter, 14. mars, følger VG opp. (Takk til journalistene Christian Lura og Aslak Eriksrud.) Kadra som var i TV2, sier hun er positiv. Quintino da Fonseca i Arbeiderpartiets minoritetspolitiske råd er derimot forbanna over forslaget. Motstander er også Anita Rathore i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering. Kristelig Folkepartis May-Helen Molvær Grimstad, som leder barne- og familiekomiteen på Stortinget, synes "tanken er god". Hvordan ville hun selv ha likt å få undersøkt kjønnsorganet sitt (av hensyn til narkotikabekjempelse, naturligvis) hver gang hun kom fra et møte i et utland? Et medlem i komiteen hennes, FrPs Per Sandberg, synes også at fitterapport om småjenter er fint. Fra før vet vi at det er mye som er fint og normalt der i gården.

"Alle tilgjengelige virkemidler," sier Frank Willy. Jeg er enig i at utsagnet er dekkende. Ikke for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter. Det er dekkende for hva dumme og slemme folk kan klare å pønske ut når det står en valgkamp for døra. Og det er dekkende for at når det gjelder jenter og kvinner, har de dumme og onde ingen skrupler mot å foreslå de mest krenkende handlinger.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si hjemmeside

Til AKP si hjemmeside