15. mars 2001
Lars Akerhaug
arbeider i barnehage, medlem i AKP

Stoltenberg bløffer om barnehagesatsing!

Når den nye "barnehagestatsministeren" Jens Stoltenberg går ut og lover "full barnehagedekning" innen 2003 er det vanskelig å vite om man skal le eller gråte. Et første innfall ville være å spørre hvordan i all verden dette kan være et offensivt valgløfte, når målet tidligere var full dekning innen år 2000? Går man i tillegg litt bak Stoltenbergs valgflesk i VG 12. mars, ser man raskt at alt skrytet om "full barnehagedekning" er en bløff.

For fakta i denne saken er at regjeringa regner 213.000 barnehageplasser som «full dekning». Det betyr at over 50.000 barn, nærmere 20 %, fortsatt ikke får et barnehagetilbud. For meg blir det enkleste å se på min egen kommune, Bærum, hvor politikerne har fått det for seg at "full barnehagedekning" tilsvarer det antallet barn som står i kø for å få plass i dag. Bærum er en kommune med mange yrkesaktive foreldre. Av dem som søker barnehageplass er det 30% som får avslag. Hvor mange som velger andre private løsninger enn barnehage, men som ville valgt barnehage hvis tilbudet var billigere, kan ingen si noe om. Slik det er i Bærum, er det mange andre steder. Det kan være langt flere enn dem som står i kø, som egentlig ønsker plass.

Hva vil "barnehagestatsministeren" gjøre med dem som ikke får barnehageplass? Mener han det er bedre at barna blir passa av besteforeldre eller praktikanter, eller at mor tvinges til å gå hjemme? Nå har Stoltenberg riktignok lovet at alle som vil skal få lov til å gå noen få timer hver dag i barnehage. Hva dette betyr er usikkert. I en god del kommuner er det slik at man har "full barnehagedekning" om alle barn har fått et eller annet tilbud fra kommunen. Foreldrene får ikke nødvendigvis det tilbudet de vil ha. I stedet er det kommunens byråkrater som bestemmer hvilket tilbud som er best. Kanskje vil Jens overta den jobben? Hjemme i min egen kommune mente en gang lederen i hovedutvalget for barn og unge, gamle fru Kullmann, at barn under 3 år "ikke har godt av å gå i barnehage". Kanskje mener Jens også at det er best for de minste å bare leke ute et par timer i barnehagen, mens mor er ute og handler, før de vandrer glade og lykkelige hjem?

I fjor gikk stortingsmeldingen Barnehage til beste for barn og foreldre gjennom i Stortinget. Her finner man også den utrolige ideen at "full barnehagedekning" er om lag det samme som det antall barn som står i kø/ønsker plass i dag. Verken pris eller tilgjengelighet har noe å gjøre med etterspørselen.

Men regjeringa lover altså å senke prisnivået litt, og kanskje gjøre noe av oppholdstida gratis. Da blir det vanvittig å tro at ikke flere vil ønske seg barnehageplass!

I dag er det 176.502 barn, eller 48,6 prosent, som er uten tilbud om barnehageplass. Dette er det direkte resultatet av Arbeiderpartiets politikk, som har handlet om å gi foreldrene ansvaret. Samtidig har prisnivået gjennom hele 90-tallet økt mer enn prisveksten. Resultatet er at barnehager fortsatt er for de heldige og de privilegerte, de som er så heldig å bo i "riktig" område og så heldige at de har råd.

Det kan heller åpenbart ikke være noe mål for Stoltenberg at flest mulig barn skal kunne gå i barnehage, når alt som skjer handler om å undergrave det offentlige tilbudet og den pedagogikken som har vært barnehagenes styrke. Gjennom å åpne for en stadig mer "fleksibel" organisering av plassene i barnehagene, hvor man prøver å stappe flest mulig barn inn på korttidsplass i kjernetida (10-14), bryter man ned alle muligheter til å drive et pedagogisk opplegg over lengre tid. Resultatet er at det i perioder av dagen ofte er langt flere barn per voksen enn tidligere.

Sannheten om Aps nye valgflesk er nok at dette mer er et billig forsøk på å vri seg unna alt offentlig ansvar for full barnehagedekning. I en tid hvor jappene skriker etter mer arbeidskraft, vises den norske staten og borgerskapets hykleri og dobbeltmoral, når de samtidig nekter å gi foreldrene et skikkelig sted for ungene mens de er på jobb. Ønsker Jens Stoltenberg at foreldrene skal ha dårlig samvittighet for unga sine? - Det er resultatet av "barnehagestatsministerens" barnehagesatsing!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si hjemmeside

Til AKP si hjemmeside