12. juli 2001
Gudmund A Dalsbø
er redaktør av www.akp.no og medlem i AKP

Rettsfølelse meg her og meg der

Jeg tilhører det store flertallet som ikke veit sikkert hvem som er skyld i hva når det gjelder trippeldrapet på Orderud. Jeg fulgte ærlig talt ikke så nøye med på hva som skjedde i rettsalen heller. Men jeg fikk med meg at det ville stridd mot den allmenne rettsfølelsen (= min og din?) om ikke de tre hoveddømte blei bura inn på momangen. Så om ikke saka har ført til noe anna, så har den i alle fall fått fastslått at folks rettsfølelse skal man ha respekt for.

Dette tenker jeg – pussig nok - på når jeg leser at Tinius Nagell-Erichsen nettopp har innkassert 75 skattefrie millioner. Nagell-Erichsen er eneeier i investeringsselskapet Blommenholm, som eier drøyt fjerdedelen av VG, Aftenposten og Aftonbladet. Nå har firmaet satt ned aksjekapitalen med 75 millioner, og beløpet skal – som det heter – "anvendes til tilbakebetaling til aksjeeierne". Slik tilbakebetaling er, i motsetning til utbytte, skattefri. (Nå må det tilføyes at Nagell-Erichsen, ifølge si eiga avis Aftenposten, de siste åra har vært relativt beskjeden med å ta ut utbytte. I 1998 blei det bare 7 millioner kroner, i 1999 12 millioner og i fjor 9 millioner. "Relativt" er nok et velvalgt ord her.)

Nagell er ikke aleine. I Aftenposten 11. juli er det 17 kunngjøringer om kapitalnedsettelse til fordel for aksjonærene. I tillegg er det 7 firmaer som reduserer sine overkursfond i samme hensikt. Beløpa det er snakk om, varierer veldig, men i alt er det snakk om 92.292.995 skattefrie kroner (og Nagell sto ikke annonsert denne dagen).

Jeg kikker på tallet på kalkulatoren nok en gang. Og undres om ikke noen av hensyn til den allmenne rettsfølelsen kunne hente inn 28% skatt fra disse vanligvis så beskjedne menneskene.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside