5. juli 2001
Odd Stensholt
er medlem av Molde AKP og vara til landsstyret i RV

Stå sammen!

Antallet vanlige folk som opprøres over den offentlige fattigdommen øker stadig. Akkurat nå leser jeg skatteregnskapsstatistikken. Fra januar til april i år er det til sammen betalt inn nærmere 157 milliarder kroner i skatt. Det er en økning på 48 milliarder kroner, eller 44% mer enn til samme tid i fjor. Bare økningen tilsvarer hva det vil koste å sette alle landets skoler i en akseptabel forfatning.

Det norske oljefondet forventes å øke til 2.300 milliarder kroner innen 2010, noe som visstnok er et "moderat" anslag. Det vil koste rundt 150 milliarder kroner å sanere all kommunegjeld i Norge. Det ville være en investering i barn, unge og gamle og sette kommunene i stand til å gi et rimelig og godt velferdstilbud til sine innbyggere.

Det er ikke alltid lett å forstå logikken i de politiske prioriteringer. Etikk og moral er selvsagt underordnet den hellige budsjettbalansen i den kommunale økonomien. Ingen har selvsagt vond vilje, ingen ønsker å bygge ned tilbudene for de svakeste, enten det dreier seg om unge eller eldre.

Likevel skjer dette nettopp i ei tid landet aldri har vært rikere. Nettopp nå når muligheten til å gjøre noe med problemene aldri har vært bedre.

Norge styres bevisst mot å bli en underavdeling til EU og pengeinteressene. Det meste av offentlig eierskap og politisk kontroll erstattes med privat eierskap og markedsmakt. Det som skjer i disse dager er den mest alvorlige og dramatiske omdanninga av Norge siden istida. Dette skjer til skade for folk flest, det skjer til skade for kommuner og distrikter, det skjer til skade for demokrati og folkelig kontroll med ressursgrunnlaget og egne liv.

Nok er nok! Folk har virkelig grunn til å bli opprørte. Folk har rett til å gjøre opprør mot en politikk som rått og kynisk styrer etter bedriftsøkonomiske kriterier for samfunnsutviklingen. Dette kan bare endres gjennom at folk sjøl overtar samfunnsmakta!

Det skal ikke lenger brukes penger på folk - det skal tjenes penger på dem!

Det skal spares i offentlig sektor og sentraliseres slik at det blir åpenbart at ethvert privatiseringsforslag framstår som en forbedring. Da har pengeinteressene lagt offentlig sektor under seg, en sektor der EU har beregnet seg et fortjenestepotensiale til flere tusen milliarder årlig.

La oss stoppe denne barbariske samfunnsutviklinga ved å ta en litt omskrevet Marx på ordet: Gamle, unge, kvinner og menn i alle Norges kommuner: Stå sammen i en rettferdig kamp mot de menneskefiendlige markedskreftene!

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside