5. april 2001
Stig Berntsen
sitter i distriktsstyret i Oslo AKP

Nytt dusteforslag fra Oslo-politiet

I Dagbladet torsdag 5. april foreslår Håvard Johnsen, nestkommanderende ved forbyggende avsnitt ved Majorstua politikammer, 16 års grense for bruk av mobiltelefon. Forslaget føyer seg inn i rekka av dustete politiforslag retta inn mot ungdom.

Politimann Johnsen kan fortelle flere historier om gjenger som bare er ute etter å lage kvalm. Det nye er, i følge Johnsen, at gjengene nå kan samles på rekordtid, via mobiltelefon. "Tidligere kunne vi se om noe var på ferde. Da sto ungdommen og hang rundt faste samlingspunkter. Nå er denne møteplassen flyttet over på mobilnettet, noe som reduserer vår mulighet til å se ungdom ute," forteller Johnsen.

Tankegangen som ligger bak er like snever som den er lavpanna: Mobiltelefoner kan brukes til å avtale slagsmål, narkosalg og andre kriminelle handlinger. Et forbud vil dermed gjøre det vanskeligere for ungdom å begå kriminelle handlinger. Det er jo for så vidt riktig. Det er også et faktum at penger kan brukes til å kjøpe dop, frimerker kan brukes til å sende trusselbrev, og sykler kan brukes til å stikke fra purken. En logisk videreføring av Johnsens resonoment må jo være at penger, sykler og frimerker også burde være forbudt for ungdom. Hvorfor ikke stenge sentrum for ungdom for å få bukt med ungdomskriminaliteten i sentrum?

Det meste av legale produkter kan brukes til kriminelle gjøremål. De fleste av oss er nok kanskje en smule skeptiske til å legge ned forbud mot alt mulig av den grunn?

Det er ikke første gang Oslo-politiet kommer med kreative forslag i kampen mot den såkalte ungdomskriminaliteten. Tidligere har man foreslått aldersgrense på spraybokser og portforbud for ungdom under 16 år i sentrum etter klokka 22.00 …

Media og politiet står i spissen for en hetskampanje mot ungdom i Oslo. Politiet får ukritisk breie seg i avisene med historiene om den fæle ungdommen. Det gies et inntrykk av at osloungdommmen består av knivstikkende, veskenappende narkomane gjenger. Kanskje ikke så rart at ungdom generelt har et dårlig forold til politiet?

Ungdomshetsen er smittsom, og blant de smitta er butikkbransjen. I mange dagligvarebutikker henger det plakater hvor det står "skoleelever ingen adgang", eller "maks to skoleelever om gangen". Dette begrunnes med at ungdommen stjæler. Statistisk sett er det pensjonister som stjeler mest i butikkene. Hvorfor settes det ikke opp plakater med "pensjonister ingen adgang" eller " kun to pensjonister om gangen"?

Det finnes sjølsagt kriminalitet blant ungdom, som blant alle andre aldersgrupper. Det er imidlerid ingen annen aldersgruppe som utsettes for en tilsvarende hetskampanje som det de unge gjør.

Oslobyrådet bidrar sterkt til å forverre ungdoms levekår i Oslo. Raseringa av skole- og fritidstilbud er neppe egnet til å redusere kriminaliteten. Det er like fullt det ungdom i Oslo i dag står overfor. Jeg foreslår derfor en ny hetskampanje. Ikke mot ungdom eller minstepensjonister, men mot uduglige nedskjæringspolitikere og dustete politifolk, som ønsker bruke tida til å jakte på ungdom med mobiltelefon.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside