USA ut av Irak!

Olja endrer norsk sikkerhetspolitikk

av Frode Bygdnes, fylkestingsrepresentant for RV i Troms og medlem av AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Det er enorme mengder olje i Barentshavet. Beregninger sier at 50 % av verdens oljeressurser ligger i Golfen og 25 % i Barentshavet. USA har derfor kastet sine øyne på nordområdene, og ønsker å sikre seg et tilsynelatende stabilt område som alternativ til Midtøsten.

I fylkestingets temasamling i Troms fikk vi høre at USA ønsker å hente 15 til 20 % av sin import fra Nordvest-Russland, og de har allerede snakket med Russland om leveranser. Disse fremtidsutsiktene vil medføre to-tre supertankere seilende forbi kysten vår daglig. Om vi tar kontroll over denne seilingskorridoren, vil vi fort pådra oss en "Suez-konflikt".

Noe av oljeressursene er også i vår del av Barentshavet. Derfor er det viktig for Bush at det er et USA-lojalt regime her i landet. Den amerikanske ambassadørens utbrudd nylig gjaldt kanskje ikke bare Irak-konflikten. Truslene om økonomiske og forsvarspolitiske konsekvenser kan gjelde posisjonering om olje i nord. Vår sikkerhetspolitikk ligger ikke i Afghanistan eller Irak, men i våre nordlige områder. Et av de største oljefeltene er nettopp i gråsona mellom Russland og Norge, øst for sektorlinja, vest for midtlinja. Det er gjort avtale om at det ikke skal bores i dette området før det foreligger klare avtaler. Det er all grunn til å tro at norske og russiske selskaper vil utnytte den uavklarte situasjonen. Vi har allerede norsk-russiske fiskeriselskap som jobber i en politisk gråsone. Russiske selskap vil trenge teknologien til de norske oljeselskapene - selskap som nylig har vist at de mangler nasjonalt ansvar. I denne situasjonen er gigantfeltet i gråsona spesielt interessant for selskapenes ekspansjon østover. Her har Statoil og Hydro en fordel, fordi de har undervannsteknologien for arktiske strøk, noe de russiske selskapene trenger for realisering av de store oljefeltene.

En norsk nasjonal bevissthet vil bremse oljeselskapenes fremstøt. Kystfolket vil selvfølgelig sette begrensninger av miljø- og ressurs hensyn. En slik bevissthet er en trussel mot USA og Russland sine interesser. som er stikk mot kystfolket sine. Et reelt demokrati der kystfolket får legge premissene, vil ikke bli akseptert.

La oss leke med tanken; skulle RV få demokratisk flertall i Norge, så vil Bush definere oss til ondskapens akse og om nødvendig bombe oss også. Heller ikke et SV-regime vil kunne være trygt for amerikansk okkupasjon, hvis de ikke viser seg enda mer holdningsløse i posisjon enn de er i dag. Krigen i Irak angår dermed oss direkte. Vi må ikke bare stille oss som "meklere", vi må på prinsipielt grunnlag forsvare små nasjoners suverenitet mot at ei imperialistmakt skal diktere regimene rundt om i verden. Vi må også være aktivt med på å hindre at supermakta USA skal omforme FN til sitt organ. At USA er den sterke, er det ikke tvil om. Men det tjener ikke norsk sikkerhetspolitikk at vi skal være ettergivende for Bush sitt press i FN. Vi kan fort få behov for støtte både mot USA og Russland. Vi må våge å si i mot imperialistmaktene.

En noe lengre versjon av denne artikkelen finner du her.